Långt kvar till en god och nära vård

God och nära vård Det finns hittills få tecken på att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen i omställningen till en god och nära vård. Det visar en ny delrapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Långt kvar till en god och nära vård
Utvecklingen mot en god och nära vård går för långsamt enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Adobe Stock

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar att utvecklingen mot en god och nära vård går för långsamt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tillgängligheten, delaktigheten och kontinuiteten i vården har i stort sett inte förbättrats ur patienternas perspektiv. För de yrkesverksamma i primärvården kvarstår brister som hög arbetsbelastning och svårigheter med bemanning.

Borde se fler tecken

– Det är för tidigt att förvänta sig att omställningen helt ska ha nått målen, men så här långt borde vi ändå kunna se fler tecken på att utvecklingen går åt rätt håll, säger Daniel Zetterberg, projekt­ledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport.

Rapporten konstaterar att det pågår ett lovvärt utvecklingsarbete, bland annat med teambaserad vård och digitala lösningar för vård på distans.

Men regionerna har ännu inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Till exempel motsvarar inte finansieringen uppdraget, och det kvarstår problem kring arbetsbelastning och tillgång till kompetens.

Vill se förbättringar

Både patienter som yrkesverksamma i primärvården efterfrågar förbätt­ringar. Framför allt vill man se en ökad kontinuitet och förbättrad tillgång till fast kontakt i vården.

– Vår delrapport visar på ett glapp mellan behoven och det nuvarande läget. Nu behövs konkreta och långsiktiga planer på hur regioner och kommuner ska stärka primärvårdens förutsättningar och tillvarata det utvecklingsarbete som pågår, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Slutredovisning i mars 2023

Under 2018 tog regeringen initiativ till en omställning i hälso- och sjukvården, bland annat med syfte att primärvården ska vara navet i vården och ge patienten en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys fick därmed i uppdrag att utvärdera omställningen. Slutredovisningen av uppdraget sker i mars 2023.

Ladda ned och läs hela rapporten: Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan