Allt fler äldre har en fast vårdkontakt

Rapport Personer med kronisk sjukdom tycker att vården har blivit bättre och allt fler äldre har en fast läkarkontakt. Men i en internationell jämförelse ligger Sverige fortfarande efter.

Allt fler äldre har en fast vårdkontakt
Allt fler har en fast läkarkontakt. Foto: Adobe Stock

Trots att fler äldre numera har en fast läkarkontakt ligger Sverige fortfarande sämst till i en internationell jämförelse. En hög andel patienter tycker dessutom att samordningen av vården har brister.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det visar resultaten från den internationella undersökningen International Health Policy Survey.

Hur upplever äldre vården?

I undersökningen har man tittat närmare på hur befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har genomfört den svenska delen i under­sökningen.

Resultaten visar bland annat att andelen personer i Sverige som uppger att de har en fast vårdkontakt har ökat inom åldersgruppen.

Peter Nilsson, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Foto: Rickard Kilström

– I Sverige uppger närmare 70 procent av personerna som är 65 år och äldre att de har en fast läkare eller sjuksköterska. Det är en klar ökning sedan 2017, men Sverige är fortfarande det land i jämförelsen som har lägst andel med fast vårdkontakt, säger Peter Nilsson, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Fler får behandlingsplan

Personer i åldersgruppen som har en kronisk sjukdom rapporterar i den svenska undersökningen att vården har förbättrats på flera områden.

Till exempel uppger drygt 70 procent att de har fått en behandlingsplan som de kan använda i vardagen, jämfört med 40 procent år 2017.

Dålig samordning

Däremot rapporterar en hög andel svenska patienter fortsatta brister i samordningen av vården, jämfört med de andra länderna i undersökningen. Till exempel svarar var fjärde svensk i åldersgruppen att de varit med om att deras läkare i primärvården saknat information om den vård de fått från specialistvården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan