Så kan skillnaderna i primärvården minska

Rapport Storstad och landsbygd har helt olika förutsättningar för att ge vård på lika villkor. Det är framför allt tre områden som är särskilt viktiga för att stärka primärvården i hela Sverige.

Så kan skillnaderna i primärvården minska
Digitalisering är ett viktigt verktyg för att öka tillgänglighet och kontinuitet i primärvården. Foto: Adobe Stock

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Tillgången till vård ska vara lika oavsett var i Sverige man bor. Däremot kan vården vara utformad på olika sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Så ser det ut

Hur ser då skillnaderna ut mellan landsbygd och andra delar av Sverige? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har nu kartlagt tillgängligheten och kvaliteten i landsbygdens primärvård och drar några slutsatser:

  • Primärvården i landsbygden tar hand om fler personer med komplexa behov.
  • Det är något färre som har en fast läkarkontakt på vårdcentralen i landsbygden än i storstäderna.
  • Kompetensförsörjningen är en av de stora utmaningarna för landsbygden.
  • Privata vårdgivare upplever att det är svårare att etablera sig i landsbygden.

Fördel med digitala lösningar

Även om det finns vissa skillnader i tillgänglighet och kvalitet mellan landsbygden och andra delar av Sverige konstaterar rapporten att det finns ett behov av att utveckla vården på alla nivåer och i alla delar av landet.

Rapporten pekar på stora möjligheter med att satsa mer på digitalisering, inte minst för att öka tillgänglighet och kontinuitet.

Förutom att minska resandet, förbättrar det chanserna för patienter att få träffa samma personer. Dessutom ger det personalen en ökad trygghet genom digital kontakt med andra specialister och professioner.

Myndigheten för vårdanalys konstaterar även att vårdgivare är bra på att anpassa sig till lokala förutsättningar, många arbetar aktivt med att hitta lösningar för att säkerställa en god vård i landsbygden.

Nationella strategier

Samtidigt är det viktigt att anpassa nationella beslut och strategier så att primärvården kan stärkas i hela Sverige.

Rapporten pekar ut några centrala utvecklingsområden:

  1. Säkerställa kompetensförsörjningen i landsbygden.
  2. Säkerställa möjligheten att använda och utveckla en bredd av digitala verktyg
  3. Att regering, regioner och kommuner ser till att följa hur omställningen till en god och nära vård påverkar kvaliteten på vården i landsbygden.

Läs hela rapporten: Långt bort men nära. Kartläggning av primärvården i landsbygden. 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan