Svarta lådan registrerar allt som händer på operation

Verktyg Mora lasarett spelar in det som händer vid en titthålsoperation, både kirurgernas samtal och själva operationen. Initiativet kallas black box och är det första i sitt slag i landet.

Svarta lådan registrerar allt som händer på operation
– Med black box kan vi öka patientsäkerheten och förbättra utbildningen för våra blivande kirurger, säger Lars-Göran Larsson, kirurg och överläkare vid kirurgkliniken på Mora lasarett.

Pilotprojektet black box på kirurgkliniken i Mora startade för drygt två år sedan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Inspirationen kommer från flygets svarta lådor. Där spelas allt som händer under flygresan in. Allt från flygplanets position, höjd, hastighet och färdriktning till piloternas samtal med varandra och flygledaren.

Cirka 70 procent av medarbetarna väljer att bära mikrofon.

På liknande sätt spelas alltså det som händer i operationssåret in då man genomför titthålsoperationerna.

Spelar även in samtalen

– Det som är unikt för Mora är att vi även spelar in samtalen under själva operationen. Detta ger en inblick i hur operatören och teamet resonerar om vad som sker under operation, berättar Lars-Göran Larsson som är kirurg på kirurgkliniken i Mora.

Filmerna blir bland annat ett bra utbildningsmaterial för blivande kirurger.

Verktyg för lärande

Dessutom öppnar inspelningarna även upp för utökat lärande. Metoden gör det möjligt för andra att vara med, titta och lyssna på fler än sina egna operationer.

ljudupptagningen tillsammans med bilden blir ett värdefullt material för både utbildning och för ökad patientsäkerhet.

Det finns också möjlighet att titta live digitalt när andra opererar på kliniken.

Det är valfritt för operatören att bära mikrofon under operationen, men cirka 70 procent av medarbetarna väljer att göra det.

– Anledningen till att så många väljer att komplettera med mikrofon är att ljudupptagningen tillsammans med bilden blir ett värdefullt material för både utbildning och för ökad patientsäkerhet. Vi kan gå tillbaka och titta samt lyssna på operatonsteamets diskussion om det exempelvis skulle uppstå oväntade komplikationer, säger Lars-Göran Larsson.

Handlar inte om att övervaka

Det är dock viktigt att ingen i operationssalen ska känna sig granskad då detta kan leda till att teamet inte vågar kommunicera fritt under pågående operation.

– Filmerna och ljudinspelningarna räknas som journalhandlingar. Vi har dock inga möjligheter att rutinmässigt lämna ut filmer till patienterna utan använder dessa filmer fortlöpande i klinikens utbildning och patientsäkerhetsarbete, säger Lars-Göran Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan