Varberg behåller greppet som bästa AT-ort

Ranking Region Halland behåller greppet som bästa AT-region. Liksom tidigare år kniper regionen både första och andra plats i årets AT-rankning.

Varberg behåller greppet som bästa AT-ort
Erik Forsbring tjänstgör som AT/underläkare på Vårdcentralen Centrum Laholm i Region Halland.

Med sina sjukhus i Varberg och Halmstad tar Region Halland återigen både första och andra plats när AT-läkarna utvärderar vilken som är bästa platsen för AT, allmäntjänstgöring.

En stor anledning till varför man ger dessa orter så högt betyg är möjligheten att påverka sin situation.

Känner att de kan påverka arbetssituationen

I Varberg, som även i år toppar rankningen, svarar hela 100 procent av läkarna att de känner att de kan påverka sin arbetssituation. Det är högt i tak på arbetsplatsen, arbetsmiljöproblem eller önskemål åtgärdas snabbt och många uppger att det finns en stor lyhördhet hos AT-chefen.

Många lyfter även fram att det finns en god kollegialitet. Det finns utrymme för självständighet men också att man aldrig är ensam när man behöver stöd från en kollega.

Starkt team kring AT-läkarna

Sofia Thorin Hjalber, utvecklingschef på Hallands sjukhus, är stolt och glad över Region Hallands topplaceringar:

– Det är en glädjande bekräftelse på att det i hela regionen finns ett stort engagemang och en utbildningsvänlig kultur på Hallands sjukhus kliniker, inom psykiatrin och i närsjukvården.

Sofia Thorin-Hjalber lyfter fram det långsiktiga teamarbetet, där alla kring AT-läkarna synkar sig och samarbetar. Hon poängterar att det finns ett starkt team som jobbar tillsammans för att ständigt förbättra AT.

Fokus och engagemang

– Andra framgångsfaktorer är klinikernas fokus och engagemang, men självklart även AT-läkarnas egen delaktighet och förbättringsarbete.

AT-rankingen genomförs av SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening. Det är en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan