Vårdcentralen som satsar på förebyggande hälsoarbete

Träning och avspänning i grupp kan förebygga folksjukdomar. Det tror vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala som nu utvecklar sitt förebyggande hälsoarbete.

Vårdcentralen som satsar på förebyggande hälsoarbete

Träning och avspänning i grupp kan förebygga folksjukdomar som depression, högt blodtryck, övervikt, stress och utmattning. Det tror vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala som nu utvecklar sitt förebyggande hälsoarbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I veckan startar de projektet som ska hjälpa patienter att kombinera fysisk aktivitet och avspänning. En timme i veckan anordnas en timmes pass med fysisk träning som sedan följs av avslappning. Deltar gör patienter som har symptom på åkommorna ovan och bedöms lämpliga för den typen av behandling enligt vårdcentralens hälsoteam. Projektet drivs av en psykolog och en fysioterapeut och behandlingen sker i grupp.

Leg. Psykolog Linda Trapp och leg. Fysioterapeut Andy Smith som driver projektet.

– Vi vet att det finns evidens gällande insatser i form av ökad fysisk aktivitet i kombination med avspänning och avslappning, för flertalet problemområden, säger leg. psykolog Linda Trapp som är en av initiativtagarna och ledarna för arbetet på Ekeby Hälsocenter.

Bakgrunden till projektet är ökningen av stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Verksamhetschef Helena Hovstadius berättar att cirka 34 procent av sjukskrivningsintygen kan relateras till utmattningssyndrom eller annan psykisk ohälsa. På Ekeby Hälsocenter beror cirka 54 procent av sjukskrivningarna på sådan form av ohälsa.

Effekten av arbetet ska mätas och följas upp genom självskattningsformulär och deltagarnas personliga upplevelser före och efter behandlingen.

Projektet är delfinansierat av Region Uppsala som gett bidrag i form av Folkhälsomedel för arbete med förbättrad folkhälsa.

Arbetar aktivt med levnadsvanor

– Vi som arbetar inom primärvården har ett stort ansvar för att utveckla vårt arbete med att förebygga ohälsa, därför är det här en av många satsningar vi gör, säger Helena Hovstadius som är verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter.

Helena Hovstadius, verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter.

Hon berättar att de arbetar vi aktivt med levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, tobak och alkohol samt stress och sömn genom olika team som består av olika yrkeskategorier.

– Att fånga upp patientens levnadsvanor är viktigt för att kunna arbeta primär- och sekundärpreventivt.

 

Bland annat har anordnar de hälsokurs för patienter med eller risk att utveckla fetma samt för föräldrar med överviktiga barn. De har en diabetesgrupp för prediabetiker samt diabetespatienter, men också mediyoga samt stress- och dansterapi. Inom kort ska de ha en sömnföreläsning som planeras att hållas regelbundet och de har nyligen introducerat ett nytt arbetssätt för patienter med riskbruk av alkohol.

– Sedan ungefär två år har vi en levnadsvanemottagning. Denna mottagning lämpar sig bra för många patientgrupper, bland annat patienter med hypertoni, prediabetes, övervikt. Även patienter som behöver stöd med någon eller flera av sina levnadsvanor kan bokas till denna mottagning. Under fyra besök på ett år följer vi patienten som ofta har parallell kontakt med andra yrkeskategorier, som dietist och fysioterapeut.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan