Minskad förskrivning av opioider gav bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter

För några år sedan hade Eda vårdcentral landets högsta förskrivning av smärtstillande opioider per capita. Genom ett samlat grepp har de kraftigt minskat förskrivningen.

För några år sedan hade Eda vårdcentral landets högsta förskrivning av smärtstillande opioider per capita. Genom ett samlat grepp lyckades man kraftigt minska förskrivningen av dessa. I dag får patienterna med långvarig smärta en bättre behandling, och personalens arbetsmiljö har förbättrats.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jan Jansson, enhetschef vid Eda vårdcentral.

– I grunden var det här ett arbetsmiljöproblem. Hård arbetsbelastning över en lång tid och dålig struktur var de största bidragande orsakerna till att förskrivningen av opioider sköt i väg, berättar Jan Jansson, enhetschef vid Eda vårdcentral.

Han kom till vårdcentralen för fyra år sedan, och minns bristerna med patientkontakter och administration.

– De fem sköterskorna som hade telefonrådgivning kunde oberoende av varandra förmedla 25–30 receptförfrågningar till en och samma läkare. Patienter som var beroende på dessa läkemedel var ofta krävande, och läkarna som hade stor arbetsbelastning förnyade recepten slentrianmässigt.

Man startade verksamhetsutvecklingsprojektet, och erbjöd individuell och strukturerad nedtrappning till de 94 patienterna som hade diagnosen långvarig smärta och beroendeproblematik. Som stöd erbjöds samtal med läkare eller sköterska och kontakt med en sjukgymnast eller kurator. 83 nappade på erbjudandet och blev efter nedtrappningen av med sitt läkemedelsberoende, resterande 11 valde att byta vårdcentral.

Nu är förskrivningsmönstret ändrat genom att läkare har ett begränsat antal receptförfrågningar per dag, samt kontroll över när nästa förskrivning ska ske. Alla förfrågningar av beroendeframkallande läkemedel går via sjuksköterskor, inte via Mina vårdkontakter på nätet, röstbrevlåda eller annat.

– Tidigare kunde det hända att man skrev recept på opioider för ett år framåt. I dag får patienten göra en smärtanalys innan den smärtstillande behandlingen sätts in. Behövs den, är insättningen kort och sedan gör man en uppföljning. Det handlar om enkla, strukturella koncept som fungerar.

– När de här patienterna får rätt behandling så slipper de mycket av de kraftiga biverkningarna som tidigare ökade deras vårdbehov ytterligare. Majoriteten av patienterna som var med i projektet var tacksamma för att de äntligen blev av med sitt läkemedelsberoende, säger Jan Jansson.

Att man lyckades med projektet tror han beror på ett bra samarbete mellan alla yrkeskategorier på vårdcentralen.

– Alla var med och alla vet vad som gäller. Och personalen slipper att ta hand om patienter som tidigare stod i receptionen eller väntrummet och krävde att få sina recept förnyade. Därmed har arbetsmiljön blivit mycket lugnare.

Våren 2017 fick vårdcentralen priset som Årets inspiratör i Värmland, för ”ett strukturerat och genomarbetat arbetssätt för att öka kvaliteten vid förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel”.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan