Med värdegrunden som ledarkompass

Vimmerbys hälsocentrals chef Niklas Föghner har som ledarskapsfilosofi att alltid sätta medarbetarna främst.

Med värdegrunden som ledarkompass

Vimmerbys hälsocentrals chef Niklas Föghner har som ledarskapsfilosofi att alltid sätta medarbetarna främst. När han 2011 började som chef på hälsocentralen hade han fem år som verksamhetsutvecklare inom landstinget i Kalmar län i ryggsäcken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetsplatsen präglades då av god struktur men medarbetarnöjdheten var lägre och kulturen spretig. För att samla kraften och skapa en kultur byggd på värdegrund började Niklas Föghner genast att sätta sig i enskilda samtal med varje medarbetare där de var och en fick presentera sig, hur de såg på arbetsplatsen och landstingets värdegrund.

Niklas Föghner, chef på Vimmerbys hälsocentral.

– Efter samtalen förde jag samman alla åsikter och tankar i ett dokument. Det var högt och lågt, exempelvis är ett av landstingets värdeord öppet och vissa tänkte på högt i tak, andra på öppettider. Vi plockade ut och definierade vad våra värdeord kunnigt, engagerat och öppet innebär för oss i arbetsvardagen och skapade gemensamma regler att förhålla oss till för att förverkliga dem.

Istället för fina ord menar Niklas Föghner att värdegruden vägleder i beslut och agerande. Den diskuteras på möten och rekrytering. Och används i medarbetarsamtal. Uppstår problem eller att medarbetare frångår värdegrunden använder han feedbacksamtal.

– Öppna med en fråga om hur agerandet stämmer överens med våra enkla regler. Coacha medarbetaren till att själv komma fram till bättre lösningar.

Niklas Föghner berättar att medelvärdet för medarbetarenkäten steg väsentligt från 2011 till 2015. För stunden ligger en ny enkät ute. Men värdegrundsarbetet har också lett till ökad arbetsglädje och att medarbetare i sin vardag jobbar med ständiga förbättringar.

– Förändringar som medarbetare ser att man behöver göra i sin nära arbetsmiljö för att påverka sin arbetssituation görs, ofta utan att blanda in chefen i arbetet, vilket jag tycker är jättebra.

Inspireras av Astrid Lindgrens värld

Niklas Föghner, chef på Vimmerbys hälsocentral, berättar att han får inspiration och insikter om ledarskap i alla sammanhang. När hans två barn skådespelade som Emil och Ronja på Astrid Lindgrens värld fick han ta del av nöjesparkens värdegrund om att alla medarbetare är precis lika mycket värda och behandlas lika, från den som spelar Pippi till de som jobbar på parkeringen.

– De berättade att vd:n inte får fler fribiljetter än de som lagar maten. Ingen går genom personalgrinden när man är besökare, Inte ens vd:ns fru. Vd:n gick oftare runt i parken en dag då det regnade än när det var solsken. Han satt inte kvar på kontoret regniga dagar. Ledare går först.

Likaså har han som fotbollstränare i sin dotters lag fått tänka till runt värdegrund. Klubbens målsättning är att alla ska spela fotboll så länge som möjligt. Att toppa laget fungerar inte då. Dessa tankar han han tagit med sig till sin arbetsplats. Positiv kritik för att främja utveckling tror han är ännu en framgångsmetod.

– Negativ kritik hämmar och gör att man inte vågar testa sig fram. Mina barn gick från att inte kunna något om skådespeleri till att bli riktigt skickliga. Som ledare har jag inte svårt för att ge ansvaret till medarbetarna, de är kompetenta och vet vad som ska göras. Jag säger alltid ja, fortsätt pröva och testa er fram till de bästa arbetssätten.

Niklas Föghners tips för att leva sin värdegrund:

* Skapa betydelsen och innebörden av värdeorden tillsammans med medarbetarna.

* Använd dem i rekrytering och låt dem vara vägledande i beslut.

* Använd coachande feedbacksamtal med värdegrunden som utgångspunkt.

* Se till verksamhetens mål stämmer överens med värdegrunden och följ upp och mät så att ni styr rätt.

* Jobba med positiv kritik och förstärk det som fungerar bra.

* Ge ansvar för förverkligande av förbättringsidéer till medarbetarna, låt dem testa sig fram.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan