Värdebaserad vård under lupp

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har fått i regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har fått i regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen värdebaserad vård. Senast den 31 maj ska uppdraget redovisas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I våras skrev Kvalitetsvård om Svenska Läkaresällskapets uppmaning till Rådet för styrning med kunskap om att evidensgranska värdebaserad vård.

Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren. FOTO: Svenska Läkaresällskapet

– Vi tycker att det finns risker när vården med ekonomiska problem och ökande kostnader försöker styra vården utifrån förebilder inom industrin. Det är lätt att gripas av entusiasm för dessa idéer och införa dem storskaligt, utan att först pröva dem kontrollerat och småskaligt och med omsorgsfull vetenskaplig dokumentation. Allt annat vi arbetar efter är evidensbaserat, därför anser vi att det behövs ett mer vetenskapligt förhållningssätt även till organisation, ledning och styrning, sade Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren då. Han anser att det är mycket positivt och glädjande att SBU nu får uppdraget.

– I uppdragsbeskrivningen återfinns många av de frågor som SLS har ställt. Det visar att medvetenheten ökat om att vi måste ställa krav på kunskapsunderlag även när det gäller organisationsmodeller inom hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan