Vården dåligt förberedd på våldtagna män

I många fall saknar sjukvården rutiner för behandling av våldtagna män. Det visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet.

Vården saknar rutiner för bemötande av våldagna män, enligt doktorand Jens Lindberg. Foto: Elin Berge
Vården saknar rutiner för bemötande av våldagna män, enligt doktorand Jens Lindberg. Foto: Elin Berge

I många fall saknar sjukvården rutiner för behandling av våldtagna män. Det visar en ny forskningsstudie från Umeå universitet. Jens Lindberg, författare till studien, har genom intervjuer och observationer undersökt hur man organiserat vården kring patientgruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många gånger tänker man på våldtäkt på män som något radikalt skiljt från våldtäkt på kvinnor och det får betydelse för hur man utformar vården, säger han.

Han menar att föreställningar, som till exempel att sexuella övergrepp på män är anala och att förövaren alltid är en annan man, får styra hur sjukvården möter och bemöter de som utsatts. Konsekvenserna blir att offren, i de allra flesta fall, skickas till kirurgakuten oavsett hur övergreppet faktiskt har gått till.

– Männen får ofta träffa vårdanställda som inte är specialiserade på våldtäkt och har liten erfarenhet av att möta våldtäktsutsatta, säger Jens Lindberg.

En anledning till att vården är så dåligt rustad är, enligt honom, att patientgruppen inte är särskilt stor.

– Ekonomi och styrning påverkar. Om efterfrågan inte är så stor så finns inte alltid incitament att tillskjuta pengar för att upprätta nya strukturer och rutiner, menar han.

Han tror att ett viktigt steg kan vara att fokusera mer på likheter mellan individer som utsatts för sexuella övergrepp.

– De psykosociala vårdbehoven är ofta lika och skulle därför kunna ligga i förgrunden i stället för att utgå från kroppsliga skillnader på kvinnor och män.

Jens Lindberg disputerar den 18 december med avhandlingen Orsak: Våldtäkt – om våldtäkt på män i medicinsk praktik. Den släpps även som bok på Carlsson förlag.

Läs även om den nyöppnade akutmottagningen för våldtagna män som Kvalitetsvård har skrivit om här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan