Vårdens 7 största kvalitetsutmaningar

En rundringning bland vårdens främsta kvalitetsexperter visar de största förbättringsområdena.

1. Patientsäkerhet

Antalet vårdskador är fortsatt hög. Arbetet måste riktas mot förebyggande åtgärder. Studier visar också ett klart samband mellan patientsäkerhet och personalens arbetsmiljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2. Patientinvolvering

Maktförhållanden inom vården förskjuts. Nu bör, vill och ska patienten som är expert på sin egen sjukdom, vara medskapare. Det innebär en rollförändring för både patient och vårdpersonal.

3. Jämlik vård

Endast hälften av Sveriges befolkning anser att vård ges på lika villkor, det visar Öppna Jämförelser 2014.

4. Sjuksköterskebristen

Tuff arbetsvardag, hierarki, få karriärmöjligheter, svårt att styra arbetstider och semester. Vill vi behålla dagens sjuksköterskor och locka nya behöver förutsättningarna moderniseras. Å andra sidan, är det försvarbart att låta sjuksköterskor servera frukost och fylla på lagervaror?

5. Lean

Älskhatade kvalitetsfilosofin Lean fortsätter vinna mark på gott och ont. Men viss vårdpersonal vittnar om att metoden ses som ett skämt där ”man varit och byggt lego en dag”. När hela sjukhusapparten ska bli Lean blir processen väldigt långdragen.

6. Styrning, mål och mätningar

Kritiken mot New Public Managment har lagt sig och begreppet värdebaserad vård har istället seglat upp på agendan. Ny kostym, samma innehåll eller riktiga värderingsförändringar?

7. Nationella kvalitetsregistren

Hur kan administrationsbördan bidra till kvalitetsförbättringar. Den stora mängden data måste förenklas och komma till nytta.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan