Smartphone för sjuksköterskor ska minska larmtrötthet

Smartphone för sjuksköterskor ska minska larmtrötthet

För att verkligen se hur sjuksköterskor arbetar och ta del av deras uttalade och outtalade behov, intervjuades de och skuggades i sin arbetsvardag. Fram trädde smartphonen Ascom Myco som syftar till att hjälpa sjuksköterskorna i deras arbete och minska larmtrötthet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har också visat interaktiva prototyper för att få feedback. Nödvändiga produktegenskaper blev tydliga, exempelvis en clip så den inte faller ur fickan, tålighet då telefonen tappas ofta och att den ska kunna rengöras och spritas hårt, förklarar Ellen Hartelius, som arbetat med användarcentrerad design på Ascom.

Telefonen med tillhörande mjukvara gör att patientens larm går direkt till ansvarig sjuksköterska. Med olika ljud och en toppdisplay som ses i fickan utan att den behöver plockas upp ska det vara enkelt att se typ av larm och därmed avgöra agerande utan att behöva ta fullt fokus från aktuellt uppgift. Är ansvarig sjuksköterska upptagen klickas larmet vidare till ledig kollega. Mer information, bland annat hjärtkurvor, kan ses direkt i telefonen.

– Vi har sett att sjuksköterskor förflyttar sig mycket, de blir ständigt avbrutna vilket påverkar deras aktivitet. De är väldigt mobila medan informationskällorna är traditionellt statiska.

Användarstudierna har dels gjorts i Sverige, på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus, men också runt om i Europa och i USA.

– Sjuksköterskor arbetar ganska likt i samtliga länder, det är mer skillnad mellan avdelningar. Mognadsnivån i teknik har dock skilt sig åt mellan olika sjukhus och länder. Sverige ligger någonstans i mitten, säger Ellen Hartelius.

Produkten är just nu i testfas och ska lanseras i början av april.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan