Träffa doktorn på nätet – Sveriges första webbaserade vårdcentral har lanserats

Förra veckan öppnade Sveriges första nätbaserade vårdcentral Kry. Syftet är att tillgängliggöra vården.

Träffa doktorn på nätet – Sveriges första webbaserade vårdcentral har lanserats

Förra veckan öppnade Sveriges första nätbaserade vårdcentral Kry. Här har patienter möjlighet att träffa doktorn i 15 minuter via datorn för att få råd, remisser och recept utskrivna. Josefin Landgård, grundare och vd på Kry, som har utvecklat tjänsten berättar att syftet är att tillgängliggöra vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Hur har utvecklingsarbetet skett?

  I samarbete med vårdpersonal. Vi i Kry är entreprenörer som vet hur man gör enkla onlinetjänster och vi är ju också potentiella patienter.

Ni har inga fast anställda läkare, berätta?

– Nej vi jobbar i nätverk och partnerskap med för närvarande två vårdcentraler. Vi står för tekniken och de för vården. Vi har en lista med fler vårdcentraler att jobba med och hade hoppats att vi skulle få till en landstingsfinansierad modell med Stockholms läns landsting. Förhoppningsvis sker detta under 2015, men tills dess är det en privat lösning.

Många studier visar på vikten av det personliga fysiska mötet är i dagens digitala vardag. Hur ser ni på det?

– Jag inte medicinskt kunnig men våra verksamhetschefer säger att det här gör det enklare för patienter som inte kan ta sig till vårdcentraler och därmed skapar möjligheter för möten. Detta blir ett komplement till den fysiska vården.

Fyra dagar efter lansering har ett tiotal patienter använt tjänsten. Hur är reaktionerna hitintills?

– Både patienter och läkare lämnar feedback direkt efter mötet och alla betyg har varit full pott. Läkarna tycker att de lättare kan beta av onlinemöten. Det fungerar särskilt väl på återbesök.

Vad händer framöver?

– Vi kommer att lansera appar så tjänsten kan användas på surfplattor och i mobilen. Vi kommer också lägga till fler professioner, exempelvis hudläkare och psykologer. Dessutom ska vi utveckla stöd för kroniskt sjuka patientgrupper och där samarbetar vi med patientföreningar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan