”Vi behöver prata mer om evidensbaserade metoder”

Författarna till boken Användbar evidens, om följsamhet och anpassningar ger förslag på hur man kan fatta kloka beslut när man jobbar evidesbaserat

”Vi behöver prata mer om evidensbaserade metoder”

Evidensbaserade metoder som utvecklats genom forskningsstudier är viktiga för att säkerställa att patienter får en god vård. Men det kan vara knepigt att använda dessa i praktiken. Många gånger ser verkligheten annorlunda ut och passar inte riktigt in i de situationer som forskningen utgått ifrån. Det kan vara patienter som har flera olika sjukdomar eller så är målgruppen lite bredare än forskningsunderlaget vilket innebär att man måste anpassa metoden till situationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många tycker att det är svårt och obehagligt att själv fatta beslutet om när man ska följa metoden och när man ska anpassa den. Men det är inget man pratar öppet om, det sker lite ad hoc, berättar Henna Hasson som tillsammans med Ulrica von Thiele Schwarz skrivit boken Användbar evidens, om följsamhet och anpassningar.

Att anpassningar sker i det dolda är problematiskt. Dels för att det lägger stort ansvar på den enskilda medarbetaren, dels för att man då inte kan följa upp de anpassningar som görs. Boken innehåller handfasta förslag på hur man kan fatta kloka beslut och avvägningar när man jobbar evidesbaserat – när är det viktigt att vara följsam till metoden, när är det rimligt att anpassa? Författarna hoppas att boken kan sporra till ett mer transparent förhållningssätt till evidensbaserade metoder.

– Vi behöver prata mer i våra verksamheter när vi inför evidensbaserade metoder. Hur fungerar den hos oss? Behöver vi anpassa den? Genom att bli mer transparenta och systematiska kan vi se till att alla gör på samma sätt, då blir det också lättare att mäta och följa upp resultaten.

Boken riktar sig till både praktiker och forskare. Författarna menar att även forskarna behöver ta detta i beaktande, att exempelvis beskriva målgruppen och sammanhanget tydligare, så att användarna får en bättre vägledning vid införandet.

– Idag lämnar man över den svåraste frågan till de som ska använda metoderna. Det påverkar kvaliteten och är i slutändan avgörande för hur bra vård vi får, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan