Vilka glasögon har våra chefer?

Vilka glasögon har våra chefer?

På Sjukvårdens ledarskapsdag var fokus hur ledare kan driva den digitala transformationen som den svenska sjukvården behöver. Svante Lifvergren, kvalitetschef på Skaraborgs sjukhus och vetenskaplig ledare för Center for Healthcare Improvement på Chalmers, menar att vi istället för att prata om våra ledare och chefer har rätt verktyg för att leda innovations- och förnyelseprocesser, bör börja med att fråga vilka glasögon de bär.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Svante Lifvergren, kvalitetschef på Skaraborgs sjukhus och vetenskaplig ledare för Center for Healthcare Improvement på Chalmers.
Svante Lifvergren, kvalitetschef på Skaraborgs sjukhus och vetenskaplig ledare för Center for Healthcare Improvement på Chalmers.

– Vid all förändring borde vi börja prata om vad vi har för grundåtaganden istället för att hoppa direkt ner i verktygslådan. Vi pratar väldigt ofta om modeller, metoder, verktyg och att följa upp resultat, men väldigt sällan pratar vi om grundåtaganden – våra glasögon, säger Svante Lifvergren och pekar på att ledarskapsforskare nu tittar närmare på detta, eftersom ledare med fel grundåtaganden kan leda till fel hela vägen.

Som ledare och chef är det viktigt att vara medveten om vilka glasögon man har, men också att träna sig på att byta efter situation och på så sätt bli mer flexibla som ledare. I förändringsprocesser som att digitalisera vården behöver vi komma ihåg att en lösning inte går att applicera överallt. Vården består både av mini-, medi- och makrosystem och av ledare med olika syn på vad digitalisering, it och förändring innebär.

– Vilka vi är och hur vi ser på världen är väldigt individuellt och påverkar vilka verktyg vi använder och vilken handlingsrepertoar vi har. Desto fler glasögon vi bär desto större handlingsrepertoar får vi.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan