Visar upp smarta lösningar för vård i hemmet

Nära vård Vilka tekniska lösningar finns det som kan förbättra vård och omsorg i hemmet? Region Västerbotten bygger nu upp visningsboenden där både invånare och personal får en djupare inblick i möjligheterna.

Visar upp smarta lösningar för vård i hemmet
I visningsboendet kan både äldre, anhöriga och personal prova på hur produkterna och tjänsterna fungerar.

I Dorotea och Lycksele kan kommunens invånare snart få en inblick i de tekniska lösningar som välfärdstekniken har att bjuda på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Via Vinnovaprojektet A5GARD bygger regionen nu upp visningsboenden med exempel på tekniska lösningar för hemmet. Här kan både äldre, anhöriga och personal prova på hur produkterna och tjänsterna fungerar.

Visa på möjligheterna

Tanken är att inspirera och visa vilka möjligheter tekniken har att erbjuda. Och att personal även får möjlighet att träna på att ge stöd och råd kring tekniken.

– Det finns många lösningar som kan underlätta för såväl invånare som personal och som inte alltid kostar så mycket. Vi vill visa vad som finns, var man kan hitta dem och vilken nytta de kan göra, säger Pernilla Ahlström, Lycksele kommun och Gaby Bisping, Dorotea kommun.

Överblick av tjänster och produkter

Visningsboendet ger en överblick av produkter och tjänster som finns för att kunna klara sig själv längre och som kan förenkla och förbättra vård och omsorg i hemmet.

Det kan exempelvis vara en hygiendusch eller en digital tjänst som automatiskt larmar när man har ramlat.

Bygget av inspirationsmiljöerna i de båda kommunerna beräknas vara klara under hösten 2023.

Internationellt projekt

Projektet A5GARD, Achieving 5G service Assurance in the Residential Domain, är ett internationellt projekt som utforskar lösningar för framtidens teknik. Region Västerbotten deltar som enda region i Sverige genom att fokusera på framtidens vård och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan