Innovationskliniker ska forma nya arbetssätt

Mava på Norrlands universitetssjukhus är en av Västerbottens läns landstings utvalda innovationskliniker. De ska löpande utveckla, testa och mäta ny teknik och nya arbetssätt.

Innovationskliniker ska forma nya arbetssätt

Mava på Norrlands universitetssjukhus är en av Västerbottens läns landstings utvalda innovationskliniker. De ska löpande utveckla, testa och mäta ny teknik och nya arbetssätt i samarbete med VLL innovation och olika företag. Verksamhetschef Cecilia Mattsson berättar att de under ungefär ett halvår arbetat proaktivt med att utveckla verksamheten, innan de utsågs som innovationsklinik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Cecilia Mattsson, verksamhetschef för Mava på Norrlands universitetssjukhus.

– Drivkraften är att vi vet att vi i framtiden inte kommer att kunna arbeta som vi gör idag då dagens arbetssätt är alltför personalkrävande och vi inte nyttjar den teknik som finns. Vi lever ju kvar i ”post it-, whiteboard- och rörposteran”, vi är 10–20 år efter övriga tekniken i samhället. Jag vet problemen och jag vet att det finns lösningar, men inte vilka lösningar. Nu kan vi äntligen få ta del av kunskapen och teknikkunnandet.

Cecilia Mattsson berättar att deras mål är att bli Sveriges modernaste slutenvårdsklinik. De har varit på studiebesök på sjukhus i Göteborg och Norge och träffat företag som presenterat digitala lösningar för dagens tidsödande arbetssätt.

För tillfället är de mitt uppe i att kartlägga hur mycket tid som går åt till olika arbetsuppgifter som patientmöten och dokumentation. Trots att kartläggningen inte är helt klar är det redan tydligt att mycket tid går åt till just dokumentation, att dela ut mediciner och larm och att alltför lite tid ägnas åt patientmöten. Målet med det inledande arbetet som innovationsklinik är bland annat att frigöra mer tid till patienten.

– När kartläggningen är klar kommer vi se vad vi ska fokusera på. Och att fortsätta mäta är jätteviktigt. Det finns tekniska lösningar som är flashiga och hightec, men de måste leda till en verksamhetsförbättring.

Alla cirka 50 medarbetare på avdelningen kommer att beröras av arbetet då det i hög grad är medarbetarna själva som styr utvecklingen. Några är med i projektgrupper som fångar upp idéer och driver arbetet. Och VLL Innovation stöttar utvecklingsprocessen samt ser till juridiken och är mellanhanden mellan avdelningen och företagen som erbjuder digitala lösningar.

”Nu tänker vi i nya banor”

En enormt positiv stämning, så beskriver Cecilia Mattsson avdelningen sedan beslutet om att bli en innovationsklinik.

– Vi har länge pratat om att vi inte räcker till, men inte vetat vad vi ska göra åt det. Mera folk har länge varit en lösning, men det fungerar inte på sikt då det varken finns folk eller pengar. Nu tänker vi i nya banor, kommer med egna förbättringsförslag och välkomnar förändringar.

Då det tar mycket tid att leta tolkar är ett exempel på en mindre förbättring ett planerat inköp av två mobiltelefoner med en tolkningsapp som stöd i omvårdnadssamtal. Ett annat exempel är ett digitalt stöd för att se varandras schema på ett mer lättillgängligt sätt. Och eftersom beställningen av mat på en vårdavdelning tar cirka två timmar per dag berättar Cecilia Mattsson att de tittar på ett alternativ där patienterna får paddor och själva kan välja direkt från menyn.

– De lösningar vi testar och som ger goda resultat är tänka att spridas till andra verksamheter inom sjukhuset.

Löpande spjutspetsverksamhet

Innovationsklinik

Ska vara en spjutspetsverksamhet som löpande ska utveckla, testa, implementera och mäta ny teknik och nya arbetssätt. Västerbottens läns landsting planerar att etablera sju innovationskliniker, tre på Norrlands universitetssjukhus, tre hälsocentraler som representerar tätort, glesbygd samt tätortsnära glesbygd, samt en tandvårdsklinik.

Klinikerna har valts för att de representerar landstingets olika delar av vårdverksamhet, samt att personal och ledning har ett uttalat engagemang för utvecklingsfrågor.

I ett första steg etableras innovationskliniker på medicinsk akutvårdsavdelning, Mava, Bjurholms hälsocentral samt Idun, Folktandvårdens nya cityklinik som öppnas i Umeå i maj.

Innovationsmotor

Etableringen av innovationskliniker blir det första delprojektet som Västerbotten gör inom ramen för projektet Innovationsmotor. Syftet med det nationella projektet är att förbättra den svenska hälso- och sjukvården genom bättre samverkan mellan kliniker, forskare, näringsliv och akademi. Fokus ligger på att utveckla verksamhetsnära metoder, arbetssätt och processer – insatser som förbättrar för vårdpersonal och patienter.

I ett första steg är landsting med universitetssjukhus anslutna. Även Uppsala kommer att starta upp delprojekt under året.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan