Utbildningsinsats ökar kunskap om könsstympning

Utbildningssatsen från Amelmottagningen, Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor, har snabbt gett resultat – redan nu får fler flickor och kvinnor hjälp.

Utbildningsinsats ökar kunskap om könsstympning

I våras startade Amelmottagningen, Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor, en stor utbildningsinsats för hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län. Och utbildningen har snabbt gett resultat – redan nu hittar fler flickor och kvinnor till mottagningen och får hjälp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Louise Lundborg, barnmorska och projektledare för Amelmottagningens utbildningsinsats. FOTO: Fotogruppen Södersjukhuset

– Sedan 2011 har vi sett en successiv ökning och från att ha haft 126 patienter år 2016 hade vi 140 patienter det här första halvåret, utbildningsinsatsen har haft stor betydelse. De här flickorna och kvinnorna uppmärksammas i vården och fler vet var patienterna ska hänvisas, berättar Louise Lundborg, barnmorska på Amelmottagningen och projektledare för utbildningsinsatsen som också påpekar att det är en patientgrupp som ökar i Sverige.

Målet för det första halvåret var att utbilda 800 personer, med fokus på de efterfrågningar som mottagningen fått. Men redan nu har 2 000 personer nåtts genom både öppna föreläsningar och riktade utbildningar på plats, exempelvis mödravårdscentraler och skolor. Den primära målgruppen är vårdpersonal men även en stor andel patienter har kommit till de öppna föreläsningarna.

Utbildningen tar både upp mer grundläggande information om heder, tradition och könsmaktordning. Men också vad könsstympning innebär rent fysiskt, mötet med patienten och definitioner samt vad man som enskild vårdgivare kan göra genom att lyfta frågan och hänvisa flickorna och kvinnorna vidare för att de ska få hjälp.

– Det är väldigt viktigt att våga fråga och ta upp ämnet. Många av de drabbade vet inte om att det finns hjälp att få eller att deras besvär är kopplade till könsstympning. Och även för vårdpersonal är det lite av moment 22, nivån är så låg att man inte förstår vilket problem det här är och vilka konsekvenser det kan få. Vi anser att det är vårdprofessioners ansvar och skyldighet att ha mer kunskap och hänvisa rätt för att ge jämlik vård, förklarar Louise Lundborg.

Hon berättar att många reagerar med bestörtning – att de först nu förstår varför många tjejer och kvinnor de mött mått och agerat som de gjort och att de har missat att hjälpa dem. De allra flesta blir också inspirerade och vill jobba för att förbättra situationen

– Det är så otroligt lätt att göra mer än genom att lyfta frågan, många hör av sig efter utbildningen och berättar att de har förändrat sitt arbetssätt, främst genom hur de pratar med patienterna.

Amelmottagningens utbildningsinsats

På Södersjukhuset finns landets enda mottagning specialiserad på kvinnor med besvär orsakade av könsstympning.

FOTO: Fotogruppen Södersjukhuset

Mottagningen öppnade 2003 och erbjuder både medicinsk och kirurgisk behandling och även psykosocial behandling.

Sedan 2017 utbildar de personal inom kvinnosjukvård, öppenvård, barnsjukvård och elevhälsan i Stockholms län på uppdrag av Stockholms läns landsting. De har även hjälpt Västra Götalandsregionen med utbildning och varit på andra ställen i alndet för att utbilda och hjälpa till att bygga upp fler mottagningar.

I november tilldelades Amelmottagningen årets Kvinnofridspris för sitt arbete med att utbilda vårdpersonal. I februari släpps en reportagebok om könsstympning av Elisabeth Ubbe, här medverkar medarbetare vid Amelmottagningen som experter och berättat om mottagningens arbete.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan