Ingen ska behöva dö ensam – volontärer på plats på Danderyd

Idag finns volontärer på plats på fyra avdelningar på Danderyds sjukhus för de svårt sjuka patienterna som behöver en medmänniska vid sin sida.

Ingen ska behöva dö ensam – volontärer på plats på Danderyd

Efter att en läkare på Danderyds sjukhus läst att en av fyra människor dör ensamma på sjukhus testades att ha volontärer på plats för de riktigt svårt sjuka. Idag finns volontärer på klinikerna för medicin, kirurgi, hjärta och njure. Johanna Ylvin, biträdande chefsjuksköterska, har arbetat som samordnare för volontärerna sedan 2016.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Johanna Ylvin, biträdande chefsjuksköterska och samordnare för Danderyds volontärer. FOTO: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus

– Jag tackade ja direkt, det är så givande att se hur värdefullt alla tycker att det är. Volontärerna är verkligen personalens och patienternas guldkant på avdelningen. Det kommer alltid att behövas medmänniskor som bara kan sitta vid en patients sängkant och hålla handen, eller bara finnas till.

Information om att en person är intresserad av volontärskap går ofta via en redan aktiv volontär. De träffas över en fika för att prata och känna in om det verkar intressant eller inte. Efter det kollar Johanna Ylvin runt på sjukhusets avdelningar om var behov finns. Efter det träffas chefsjuksköterskan tillsammans med volontärer på den tilltänkta avdelningen.

Ett krav är att volontärerna har en vårdbakgrund.

– Då kan hen lyssna in patienten och hens behov, om patienten kan behöva prata eller bara ha en medmänniska vid sin sida. Volontärerna får ej ”arbeta” men de ska ha kunskap om exempelvis att en patient som har haft en stroke inte ska dricka vatten som vanligt. Det är även bra då de vet hur en person med demensjukdom kan vara och hur de ska bemöta en person som är 80 år och ropar efter sin mamma. De har etiken bakom sig och kan känna in situationer.

Johanna Ylvin berättar att volontärerna är väldigt uppskattade av patienter och närstående som upplever att de kan prata om det friska hos personen medan personalen ofta fokuserar på det sjuka.

– Många patienter får aldrig något besök när de är inlagda, så volontärerna fungerar som en medmänniska men kan också avlasta närstående när de sitter hos exempelvis sin döende förälder. De närstående kan då också känna ett lugn i att kunna gå ut från rummet ett tag för att hämta lite energi, de vet att det finns någon där hos deras kära.

Danderyds sjukhus volontärarbete

* Startade 2013 och implementerades efter ett år.

* Idag finns 13 aktiva Röda kors-volontärer. De besöker den avdelning de hör till en gång i veckan under en förmiddag eller en eftermiddag.

* Kraven är att volontären ska vara medlem i Röda korset och tidigare ha arbetat inom vården. Det är frivilligt och ingen ersättning utgår.

* Från början fanns volontärerna bara på medicinklinikens avdelningar men idag finns det volontärer även på hjärtkliniken, kirurg- och urologkliniken och njurklinikens avdelningar där det finns svårt sjuka patienter i livets slutskede.

* Danderyds sjuhus har också volontärer i sjukhusentrén som guidar rätt och på akuten som pratar med patienter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan