Skapade tillit genom meningsfulla möten

Intentionen om meningsfulla möten startade ett stort arbete med att skapa tillit på alla nivåer hos fyra amerikanska sjukvårdsorganisationer.

Skapade tillit genom meningsfulla möten

Tillit mellan medarbetare är ingenting vi kan sitta och hoppas ska bli verklighet i en organisation. Det är något vi behöver träna oss i och jobba för. Det konstaterar Phil Cass, vd för de fyra idéburna sjukvårdsorganisationerna the Columbus Medical Association, Columbus Medical Association Foundation, Physicians Care Connection, Central Ohio Trauma System, under årets upplaga av Kvalitetsmässan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Phil Cass, vd för de fyra idéburna sjukvårdsorganisationerna the Columbus Medical Association, Columbus Medical Association Foundation, Physicians Care Connection, Central Ohio Trauma System.

– Vi hör ständigt om bristen på tillit på arbetsplatsen, fast vi vet att det är grunden för samarbete och innovation.

För att skapa tillit började han med en intention om att skapa mer meningsfulla möten. Med mötesmodellen från The world café som grund, testade han att i ledningsgruppen utse en värd för varje möte. Mötet startar med att värden och alla deltagare checkar in, exempelvis genom att svara på en fråga kopplad till möteskontexten eller att dela med sig av något.

– I början var alla obekväma, men sedan började vi lära känna varandra och ägarskapet för organisationen ökade. I 16 år satt jag med åtta andra personer varje torsdag morgon i en och en halv timme. Vad hände? Jo vi började tycka om varandra. Det finns en myt om att vi är en person på jobbet och en privat, men kom fram till att vi kan jobba bättre ihop när vi känner varandra och tycker om varandra.

Phil Cass tror att att vi inte jobbar på tilliten på dagens arbetsplatser för att vi är rädda för intimitet.

– Vi pratar om organisationer utan själ, för oss var det dessa möten som förändrade hela organisationen kultur från grunden. Vi lyssnade bättre, pratade tydligare med varandra. En avhandling visade också att lärandet ökade.

Sjukvårdsorganisationen började sprida möteskonceptet till alla delar och Phil Cass berättar att över 11 000 ledare har tränats i meningsfulla konversationer. Möteskonceptet används mellan professioner, försäkringsbolag och för att fånga upp synpunkter bland medborgare och patienter. Idag checkar patient och operationsteam också in i operationsrummet.

– Ansvarig läkare checkar in sig själv och patienten, exempelvis ”det här är Sarah, hon har tre barn och en orolig man som väntar här utanför…”. Är patienten vaken får denne möjlighet att presentera sig och sedan checkar övriga medarbetare in och berättar om sin roll under ingreppet. Det här har skapat trygghet för alla inblandade och vi kan också se att andelen misstag minskar när vi är tydliga med varandra och känner tillit till varandra.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan