Artrosvården kan bli bättre

Rapport Riktlinjerna följs inte, patienter opereras trots att riktlinjerna avråder från det och många får inte stöd från fysioterapeut. Förbättringsområden inom vården vid artros är stora konstaterar en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Artrosvården kan bli bättre
Var tredje person över 65 år är drabbad av artros. Foto: Adobe Stock

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Var tredje person över 65 år är drabbad. Vanliga symtom är smärta, funktionsnedsättning och nedsatt livskvalitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

2021 kom Socialstyrelsen med reviderade nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. En ny utvärdering visar dock att följsamheten till riktlinjerna kan bli bättre.

Många får ingen grundbehandling

Enligt riktlinjerna ska man i första hand få grundbehandling i form av fysisk träning i kombination med patientutbildning. Därefter ska man få tilläggsbehandling som exempelvis läkemedel för smärta. Först om det inte hjälper kan det bli aktuellt med ledproteskirurgi.

Enligt Socialstyrelsens utredare Anastasia Simi är det långt under målnivån på 80 procent som tränar under handledning av fysioterapeut under en längre period. Det är också många som använder smärtstillande.

– Det är också flera som remitteras till ortoped utan att ha genomgått grundbehandling, säger hon.

Opererar trots att riklinjerna avråder

Artroskopi i knä är en sorts titthålskirurgi som avråddes ifrån redan i de nationella riktlinjerna som kom 2012. Den är dyr och medför viss risk för komplikationer och har inte bättre effekt på smärta än placebo.

Även om antalet har minskat så gjordes det ändå totalt 11 000 artroskopier vid artros 2021. I vissa regioner är det mer vanligt förekommande.

Pandemin har påverkat

Pandemin har också påverkat vården vid artros. Exempelvis halverades antalet första besök till fysioterapeut. Dessutom minskade andelen som fick patientutbildning och handledd fysisk träning avsevärt i hela landet.

– Detta kan ha inneburit att sjukdomen kan ha fortskridit till den nivå där ledproteskirurgi inte går att undvika. Köerna till den kirurgin har dessutom ökat efter pandemin, vilket har lett till ökad belastning på vården och längre väntetider för patienterna, säger Anastasia Simi.

Dessutom har antalet sjukskrivningar på grund av artros ökat under 2021.

– Vi ser nu att regionerna kan behöva stödja verksamheterna för att återigen kunna ge fysisk träning på plats.

Är ett kroniskt tillstånd

Utvärderingen visar också att även om flera i dag får en första bedömning av fysioterapeut vid artros så behöver tillgången till fysioterapi bli bättre. Kunskapen om artros behöver också öka generellt hos primärvårdspersonalen.

– I dag handläggs artros ofta som ett akut ärende i stället för det kroniska tillstånd som artros är, vilket gör att patienter återkommer till vården på grund av smärtproblem, säger Anastasia Simi.

Hela rapporten finns här: Utvärdering av vården vid artros

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2023-2-8351.pdf

Hämtar fler artiklar
Till startsidan