Bättre patientdelaktighet kan minska risken för vårdskador

Bättre delaktighet från patienter och anhöriga kan minska risken för vårdskador vid omvårdnad.

Bättre delaktighet från patienter och anhöriga kan minska risken för vårdskador vid omvårdnad. Det visar Åsa Andersson, sjuksköterska och strategisk rådgivare på Svensk Sjuksköterskeförening i sin licentiatavhandling Vårdskador vid omvårdnad, en studie av patienters, anhörigas och vårdgivares anmälningar. Hon har studerat anmälningar som patienter och anhöriga gjort via hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. En tredjedel av dessa upplevde att bristande delaktighet lett till vårdskada. Vid studier av vårdgivares Lex Maria-anmälningar av vårdskador till Ivo, visade det sig att ingen av dessa nämnde psykiskt lidande eller delaktighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Åsa Andersson har jobbat länge med kvalitetsfrågor och funderat mycket på vårdskador i ett omvårdnadsperspektiv.

Åsa Andersson, sjuksköterska och strategisk rådgivare på Svensk Sjuksköterskeförening.

– Då är det självklart att den viktigaste rösten är patienternas och de anhörigas. I 114 anmälningar rapporterades 242 vårdskador. Jag blev själv förvånad över att en tredjedel av dessa upplevde bristen på delaktighet som en orsak till vårdskadan. Inom vården diskuteras sällan de psykiska vårdskadorna, enbart de fysiska och medicinska. Men de här patienterna upplevde sig så pass kränkta att det satt i långt efter vårdupplevelsen, berättar Åsa Andersson.

Bristande diskussion om delaktighet

Hon berättar att även patientsäkerhetslagen fokuserar mer på fysiska vårdskador och en fråga hon tar med i avhandlingen och som hon gärna skulle studera vidare är då en allvarlig fysisk vårdskada har skett som följd av brist på delaktighet av patienter och närstående.

– Väldigt många känner igen sig i den bristande diskussionen och debatten om delaktighetsperspektivet, men inte att det formuleras som vårdskada. Tittar vi på patientnämnderna så vet vi att delaktighet toppar anmälningarna, men man har mer sett det som att det leder till missnöje och inte något allvarligare. Omvårdnadsperspektivet är särskilt viktigt att titta på idag i och med sjuksköterskebristen och när sjukhus nu öppnar avdelningar med enbart underläkare och undersköterskor, säger Åsa Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan