Betar av köerna genom satsning på fokusveckor

Vårdköer Nu minskar vårdköerna i nordvästra Skåne. Under två fokusveckor har pandemins effekt på operationsköerna jobbats bort.

Betar av köerna genom satsning på fokusveckor
Under vecka 22 fick många invånare i nordvästra Skåne genomgå operationer som av olika orsaker dragit ut på tiden. Foto: Adobe Stock

Under vecka 22 fick många invånare i nordvästra Skåne genomgå operationer som av olika orsaker dragit ut på tiden. Detta var den andra fokusveckan som genomförts under våren på Ängelholms sjukhus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Har fått vänta på vård

Veckorna är en del i en tillgänglighetssatsning där invånare som väntat länge på sin operation nu ska få den genomförd. Det handlar både om dagkirurgiska ingrepp och operationer som kräver slutenvård.

– Det här är planerade operationer, som har fått stå tillbaka, antingen på grund av pandemin eller för att mer akuta ingrepp har fått prioriteras, säger Karolina Ödman, enhetschef på operationsenheten i Ängelholm.

Kön har minskat

Satsningen har också gett resultat. Antalet invånare i nordvästra Skåne som väntat på operation i över 90 dagar är idag hälften så många som vid samma tid förra året. Idag står färre invånare på väntelista till operation än vid pandemins start.

– I princip alla som kommer till oss är väldigt glada när de går hem. De har ju fått ett problem åtgärdat. Patienterna som opererades under fokusveckorna har fått vänta länge, så många är extra glada över att äntligen ha fått hjälp, säger Annika Leitis som också är enhetschef på operationsenheten i Ängelholm.

Känns bra för medarbetarna

Medarbetarna har också varit positiva till satsningen. Enligt de båda enhetscheferna är det medarbetarnas stora engagemang, en stabil bemanning och förbättrad planering som är grunden till att så många äntligen kunnat få den hjälp de behöver.

– Det märks bland våra medarbetare, att man tycker att det är klokt att fokusera och kraftsamla insatser för den här gruppen. Det känns bra att kunna hjälpa dem som väntat länge. Därför har vi redan nu fler fokusveckor planerade inför hösten, säger Annika Letis

Hämtar fler artiklar
Till startsidan