Bra handledning – trots pressad arbetssituation

Praktik Covid-19-pandemin satte sjukvården under enorm press, inte minst för medarbetare vid intensivvårdsavdelningarna. Hur fungerade det att samtidigt fortsätta handleda studenter och introducera nya medarbetare till intensivvård? Bra, visar en studie som fokuserat på upplevelsen av att vara student på praktik under pandemin.

Bra handledning – trots pressad arbetssituation
Intensivvårdsstudenter är nöjda med handledningen under pandemin. Foto: Mostphotos

– Vi trodde att det skulle vara väldigt tufft att vara student i den här situationen. Att studenterna var så pass nöjda kan ha att göra med att de fick göra mer och vara mer självständiga. Jag tror de växte med uppgiften.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lärande under covid-19

Det konstaterar säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och en av forskarna bakom studien.

Studien fokuserar på specialistsjuksköterskestudenter inom intensivvård och deras lärande under covid-19-pandemin, i relation till självständighet och professionell utveckling.

Positiva upplevelser

Generellt kände studenterna att de fått bästa tänkbara handledning utifrån de speciella omständigheter som rådde och deras upplevelser av lärandet var positiva.

Samtidigt var de oroliga för att vara en börda för handledare och de var angelägna om att kunna bidra i patientvården.

Kompetenta handledare

Maria Andersson, Röda Korset.

Handledarna uppfattades som kompetenta och säkra i sin profession, men studenterna kunde också känna av stress och känsla av otillräcklighet hos handledarna.

– Den här studien visar också på handledarkompetensen hos intensivvårdssjuksköterskorna. Att de även under påfrestande förhållanden kan ge studenterna en bra lärmiljö. Det är viktigt att handledarna i verksamheten får den feedbacken, säger Maria Andersson, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna som har genomfört studien.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan