Digital drop-in blev ett lyft för beroendemottagningen

Digitalisering Trots ett ökat tryck på mottagningen så har väntetiderna blivit kortare för patienter som söker hjälp av beroendevården på Sahlgrenska. Förklaringen är förändrade arbetssätt som dessutom gör att fler nu får den hjälp de behöver.

Digital drop-in blev ett lyft för beroendemottagningen
Veronica Jaroensuk, specialistskötare, på beroendemottagningens digitala drop-in. Foto: Paul Björkman

För två år sedan hade Beroendemottagningen Olskroken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset svårt att klara vårdgarantin. Över hundra remisser låg och väntade på hög och patienter fick vänta tre månader eller mer på sitt första besök.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag är situationen en helt annan. Mottagningen tar emot ungefär 30 till 40 remisser i veckan, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med för två år sedan.

Digital drop-in

En förklaring är digital drop-in som de erbjuder i samarbete med beroendemottagningen Hisingen. Det har gjort att man nu kan ta emot patienter för ett första besök långt inom vårdgarantin – något som kan vara särskilt viktigt inom beroendevården.

Samtidigt som köerna har minskat till första besök, så är också fler patienter i pågående behandling. Idag har Beroendemottagning Olskroken och Hisingen tillsammans ungefär 1 600 patienter. För två år sedan var motsvarande siffra cirka 1 000.

Behandling i grupp

Sedan årsskiftet har mottagningarna även infört gruppbehandlingar, något som också förbättrat tillgängligheten. Genom gruppbehandling kan fler patienter få tillgång till en mer omfattande behandling än vad de hade kunnat få individuellt.

– För många är behandlingsformen också gynnsam då man kan dela erfarenheter och få stöd av varandra, säger Jennie Culbert, enhetschef på Beroendemottagning Olskroken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samverkan är en viktig del i arbetet

Under våren pågår insatser för att kunna ta emot och behandla fler nya patienter och förbättra tillgängligheten ännu mer.

– Bland annat behöver vi fortsätta arbetet med att tydliggöra strukturer och göra noggranna avväganden som innebär att rätt insatser prioriteras. Samverkan med kommunen är också en viktig del i att tillgodose patienternas behov av stöd, Jennie Culbert.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan