Distriktsläkare prisas för insatser för hållbarhet

Klimat Årets vinnare av Läkaresällskapets hållbarhetspris är drivande i arbetet för en mer hållbar hälso- och sjukvård. Hennes insatser visar hur vården konkret kan bidra till minskad klimatpåverkan.

Distriktsläkare prisas för insatser för hållbarhet
Ulrika Nyhammar får priset för sina insatser för hållbarhet inom primärvården.

Ulrika Nyhammar, distriktsläkare och hållbarhetsstrateg i Region Värmland, vinner Svenska Läkaresällskapet Hållbarhetspris 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är glädjande att Svenska Läkaresällskapet uppmärksammar mitt hållbarhetsarbete och kanske kan det inspirera fler kollegor att arbeta för en mer hållbar hälso- och sjukvård och minskad klimatpåverkan, säger hon i en kommentar till priset.

Brinner för hållbara vårdcentraler

Ulrika Nyhammar får priset för sina insatser med att implementera ekologisk hållbarhet inom primärvården. Men även för att hon genom att arbeta både som läkare och hållbarhetsstrateg visar att läkarprofessionen utgör en naturlig del av hälso- och sjukvårdens hållbarhetsarbete.

Hon är bland annat drivande i projektet Hållbar vårdcentral i Region Värmland. Där har hon tagit fram en modell för hur vårdcentraler ska kan minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar sjukvård, med bättre hälsa och lägre kostnader som följd.

Fler redo för hållbarhet

Nycklarna i detta arbete är sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser, att kontinuerligt utvärdera läkemedelsförskrivning, att minska användningen av förbrukningsmaterial samt att sänka verksamhetens energiförbrukning.

Två vårdcentraler i regionen har pilottestat modellen och nu är fler på gång att införa den.