E-hälsomyndigheten efterlyser mer samordning av vaccinationer

Vaccination Det behövs ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Men för att få till det krävs det också en del lagändringar. Det skriver E-hälsomyndigheten i en rapport till regeringen.

E-hälsomyndigheten efterlyser mer samordning av vaccinationer
En samlad bild av en persons vaccinationer skulle underlätta för både individer, vården och smittskyddet.

Det finns ett stort behov av en samlad digital vacccinationsinformation. Det visar inte minst erfarenheterna från arbetet med covidbevis.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en rapport till regeringen föreslår därför E-hälsomyndigheten att de får i uppdrag att ta fram ett digitalt nationellt vaccinationsregister som utgör underlaget för digitala vaccinationskort. Detta skulle dock även kräva förändringar i nuvarande lagstiftning.

Kräver tydligare samarbete

Men för att få till ett samordnat register behövs det även ett tydligare samarbete mellan olika aktörer.

För att kvalitetssäkra data i registret och undvika onödig administration rekommenderar myndigheten därför att man även tar fram en samarbetsmodell mellan staten, regioner, vårdgivare och vaccinatörer.

Detta skulle vara värdefullt både för att tydliggöra ansvar men även för att underlätta dialog och samarbete.

Fler behov av lagändring

E-hälsomyndigheten pekar även ut fler områden där det behövs lagändringar, bland annat för att:

  • återkalla felaktiga covidbevis.
  • utfärda tillfrisknandebevis baserat på snabbtester.

E-hälsomyndigheten konstaterar att bristande tillgång till ett digitalt register över alla vårdgivare är ett problem. Det gör det svårt att skapa effektiva automatiserade och säkra arbetsprocesser. De efterlyser därför en digital nationell vårdgivarkatalog med information om alla vårdgivare i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan