Därför kan färdiga koncept inte lösa vårdens utmaningar

Förbättringsarbete Hur kan chefer i vården hantera managementidéer som Lean och värdebaserad vård så att de inte bara blir nya fina begrepp, utan leder till faktiska förändringar? Det har en ny avhandling vid Chalmers studerat.

Därför kan färdiga koncept inte lösa vårdens utmaningar
Som chef gäller det att kunna matcha koncepten med det sammanhang man befinner sig i. Foto: Adobe Stock

Att styra vården är en utmanande uppgift. Processerna är sällan raka och renodlade. Styrningen kommer ofta från många håll och man behöver skapa ett engagemang hos starka professioner som ofta har skilda åsikter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Alla som försökt sig på att utveckla och förbättra vårdsystem har nog insett att det är en utmanande uppgift. Managementinnovationer presenteras ofta som heltäckande koncept som kan lösa vårdens problem. Men tidigare studier har visat att de ofta inte ger de förbättringar man hoppats på, säger Christian Colldén, som står bakom avhandlingen.

Hur koncept kan bli användbara verktyg

Christian Colldén har själv en bakgrund som läkare och chef.  I en intervju på Chalmers nyhetssajt berättar han om sin doktorsavhandling. Han har studerat hur olika typer av managementkoncept kan bli begripliga för vården. Och därmed även höja kvaliteten och effektiviteten i vården.

– Utmaningen jag fokuserar på är hur chefer kan förbättra de komplexa vårdsystem de befinner sig i och hur managementinnovationer kan bli användbara verktyg i det arbetet, berättar han.

Kommer in med olika logiker

Christian Colldén konstaterar att olika aktörer i vården, som sköterskor, läkare, politiker och verksamhetsutvecklare, kommer in med olika perspektiv. De har olika bilder av vad kvalitet i vården innebär, hur vården ska bedrivas för att ge en hög kvalitet och hur förbättringar kan åstadkommas. 

På samma sätt vilar olika managementidéer på en eller flera logiker. Här gäller det att som chef i vården förstå de bakomliggande logikerna så att man kan matcha koncepten med det sammanhang man befinner sig i.

Källor till inspiration

Man bör med andra ord hitta sätt att översätta snarare än implementera – att inte se dem som fasta koncept utan snarare som formbara idéer.

– Ett konkret exempel är värdebaserad vård, som kan ses vila på både logiken standardisering och målstyrning. Utifrån förståelse för vad som behövs och/eller tas emot bäst i den egna verksamheten kan olika aspekter betonas för att få genomslag och driva förändring. Managementinnovationen i sig löser sällan problemen, men de kan användas som strategiska verktyg och inspirationskällor, konstaterar han.

Vad driver individerna?

För att lyckas behöver man därmed förstå det lokala systemet och dess komponenter. Men också vad som driver de individer man vill få med sig på nya bättre arbetssätt.

– Jag hoppas att chefer och andra som driver utveckling i vården kan ta till sig det synsättet och att det lyfts fram i utbildningar för chefer, av interna stödfunktioner för vårdutveckling och av externa konsulter. Då tror jag att frustration kan vändas till konstruktivitet och förbättringar, säger Christian Colldén.

Hela avhandlingen

Hela avhandlingen hittar du här ”Managing management innovations: Contextual complexity and the pursuit of improvements in healthcare”

Hämtar fler artiklar
Till startsidan