Framtidens ledare: ”Jag räds inte tuffa situationer”

Tobias Nordin, verksamhetschef för Psykiatri Affektiva I, som i höstas tog emot utmärkelsen Framtidens ledare i vården.

Hej, Tobias Nordin, verksamhetschef för Psykiatri Affektiva I och tillförordnad verksamhetschef för Psykiatri Affektiva II på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som i höstas tog emot utmärkelsen Framtidens ledare i vården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

tobiasnordinVad är gott ledarskap enligt dig?

– Oj, det är svårt att ange en exakt definition. Jag tror på att vara observant både utåt och inåt. Utåt för att se var omgivning, politik och samhällstrender är på väg och vad patienter efterfrågar. Inåt då jag som chef inte har en daglig kontakt med patienter och samarbetspartners och därför behöver ha en nära relation till de som utför vården.

Vilka är dina största ledarutmaningar?

– Jag lyder under många uppdragsgivare, som inte alltför sällan är i motsatt förhållande till varandra och jag ska uppfylla deras förväntningar, det är det komplexa i att vara ledare. För att lyckas tror jag på att ha en egen inre kompass, att veta var man står i frågor och veta vad man vill. Man får inte vara en vindflöjel, men det får inte heller betyda att man blir fyrkantig och inte lyssnar och tar in.

Hur tränar du ditt ledarskap?

I huvudsak genom att fatta beslut, jag räds inte tuffa och svåra situationer. Jag söker också aktivt efter feedback och återkoppling och har dessutom kontinuerlig handledning utanför kliniken. Ibland går jag ledarskapskurser men det är inte så ofta numera.

Har du någon ledarförebild?

– Jag har många olika personer som påverkat mig genom åren. Min nuvarande chef och hennes chef i sin tur. De är orädda personer som driver igenom svåra och tuffa beslut som de tror på och som behövs. Min handledare är otroligt analytisk och har fått mig att bli bättre på att värdera olika besluts konsekvenser. Jag inspireras också av kända personer som exempelvis Olof Palme som var otroligt dedikerad sin vision.

Vad har du på gång framöver?

– Min chef har just beslutat sig för att två kliniker ska bli en så för tillfället är jag verksamhetschef på den ena och tf verksamhetschef på den andra, men från och med juli blir jag formellt ansvarig för den nya kliniken. Nu identifierar vi vad som behöver göras just nu och vad som kan vänta samt hur vi får till en bra ledning och styrning för en så stor klinik som 700 medarbetare och 22 chefer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan