Kraftsamling för att stärka primärvården

Primärvården i Skellefteå och Norsjö behöver hitta vägar för att vara mer attraktiv som arbetsplats. Nu har samtliga tolv hälsocentraler i området dragit i gång en långsiktig utvecklingsresa tillsammans.

Kraftsamling för att stärka primärvården
På arbetsplatsträffarna har medarbetarna fått lyfta sina egna tankar och idéer kring riktningen för primärvårdens framtid.

Primärvården i Skellefteå och Norsjö har haft ett ansträngt läge under en längre tid och står inför en hel del svåra utmaningar. Det handlar bland annat om brist på personal och utmaningar med lokalerna. Dessutom har det varit en stor omsättning på chefer den senaste tiden. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lyfter sina egna idéer

Under våren har man därför inlett ett långsiktigt förbättringsarbete. Det går under namnet Livskraft Tillsammans – En hållbar primärvård i Skellefteå och Norsjö. Alla tolv hälsocentraler har inlett arbetet på sina respektive arbetsplatsträffar. På träffarna har alla medarbetare fått lyfta sina egna tankar och idéer på förbättringar.

I nästa steg ska arbetsgrupper med personal från alla hälsocentraler jobba vidare med att staka ut vägen framåt. Det långsiktiga målet är att verksamheten ska klara patientsäkerheten och hålla god kvalitet, men även att de ska hitta sätt att öka arbetsglädjen och att både ledning och medarbetare ska orka över tid.

Alla är med i arbetet

– Jag tror verkligen på det här. Jag tycker det är roligt att det inte bara är vi i ledningen som jobbar med det här utan vi har verkligen med oss våra medarbetare och använder de idéer och den kraft som finns hos dem som jobbar i verksamheterna, säger Jenni Fryxell, verksamhetschef för hälsocentralerna i område Syd.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan