Nya arbetssätt förbättrar vården för diabetespatienter

Förbättringsarbete Genom att ändra sitt sätt att arbeta har vårdcentralen i Alvesta förbättrat vården för patienter med diabetes. Bättre helhetskoll på patienterna har varit en avgörande nyckel.

Nya arbetssätt förbättrar vården för diabetespatienter
Karolina Jönsson och Caroline Dameron. Konstverk i bakgrunden: Monotypi av Peter Lundström, ”Mossen”

Region Kronoberg har ett övergipande mål för sina diabetespatienter: Max 10 procent får ha ett långtidsvärde för blodsocker som överstiger 70 i HbA1c.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En av de vårdcentraler som lyckats bäst i detta arbete är Alvesta. Där har andelen patienter med ett för högt värde minskat från 19 till 9,5 procent.

Ser till pateintens helhetsbild

Förklaringen är ett nytt arbetssätt där de valt att lägga mer tid på att skapa en helhetsbild av diabetespatienternas hälsa. Istället för att kalla patienterna till läkare direkt, vilket man gjorde tidigare, bokas patienterna först in hos diabetessköterskan.

Caroline Dameron, distriktsläkare på vårdcentralen i Alvesta

– Det är viktigt att inte bara ha koll på sockret. Vi behöver även ha koll på andra värden som är viktiga när man har diabetes och som kan ge komplikationer om man inte behandlar dem, säger Caroline Dameron, distriktsläkare på vårdcentralen i Alvesta.

Resultaten avgör behandlingen

Numera tar börjar de därför med att ta samtliga prover – EKG, blodfetter, blodtryck, blodvärde, njurfunktion och HbA1c.

Därefter avgör de vilka patienter som behöver ett fysiskt läkarbesök, vilka det räcker att ringa och vilka som kan få ett brev.

Fördelen är att läkaren då kan fokusera på att ge rätt insatser i mötet med patienten. Diabetessjuksköterskan kan istället fokusera på att göra rätt uppföljning.

Söktrycket har minskat

Tidigare var det många patienter som var dåligt reglerade och som skickades fram och tillbaka mellan sjukhuset och vårdcentralen.

– Med vårt nya arbetssätt har det lugnat sig avsevärt. Söktrycket från den här gruppen har minskat och vi upplever att tryggheten har blivit större, inte bara för patienterna utan också i personalgruppen på vårdcentralen, säger Caroline Dameron.

Möjligheten att påverka, engagemang och tid, har varit viktiga nycklar förbättringsarbetet. Men även patientens egen delaktighet och förmåga att ta ansvar för sitt mående.

Karolina Jönsson, diabetessjuksköterska på vårdcentralen i Alvesta.

– I samtalen fokuserar jag mycket på att hjälpa patienten att förstå varför det är viktigt att, även om man inte upplever problem idag, börjar förebygga värden som är på gränsen. Det minskar risken för komplikationer framåt. Vi behöver förhindra att fler får ökade vårdbehov, säger diabetessjuksköterskan Karolina Jönsson.

Arbetet fortsätter

Utvecklingsarbetet på diabetesmottagningen på vårdcentralen i Alvestas är dock inte avslutat. Nästa steg är att införa nya arbetssätt så att samtliga läkare på vårdcentralen, i patienternas befintliga besök, ska kunna rekommendera eller justera behandling och medicinering utifrån diabetes.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan