Ledningen är en avgörande framgångsfaktor

Ledningens intresse är en avgörande framgångsfaktor i arbetet med Infektionsverktyget, visar en sammanställning av SKL.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sammanställt erfarenheterna av arbetet med Infektionsverktyget. En av de avgörande framgångsfaktorerna är att ledningen visar intresse och på ett tydligt sätt styr och organiserar arbetet. Men framför allt att de efterfrågar informationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Verktyget kan användas på många olika sätt, bland annat som en del i ledningssystemets egenkontroll, i form av rapporter för ledningsgrupper och som underlag för styrkort. När data aktivt efterfrågas och används leder det ofta till aha-upplevelser: är det så här det ser ut hos oss! Att se sina egna förskrivningsmönster i staplar och tabeller är en bra utgångspunkt för att diskutera om vi gör det vi bör, säger Lars Midbøe, avdelningen för Vård och omsorg på SKL.

En annan nyckel är att fånga upp medarbetarnas engagemang. Eldsjälarna är viktiga. Ett formaliserat uppdrag som exempelvis ”Infektionsambassadör” ger tyngd och kraft. Med stödjande och lyhörd ledning kan de bidra till att data används och gör nytta.

Tillgång till kompetens är en tredje viktig faktor. Information om vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika är ofta komplex. Därför bör data analyseras utifrån olika perspektiv. Det kräver både utbildning och träning i att använda rapportverktyget, ta fram relevanta rapporter och presentera resultat. Det är inte heller alltid självklart vad som ska bedömas som en vårdrelaterad infektion. För att få bra datakvalitet behövs därför återkommande utbildning om infektionsdefinitioner.

Vill du läsa mer om framgångsfaktorer med Infektionsverktyget vägledningen? Klicka här.

Mer från Kvalitetsvård om Infektionsverktyget hittar du här.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan