Rapport ger vägledning till Infektionsverktyget

Sveriges kommuner och landsting, SKL har i dagarna gett ut en vägledning kopplad till Infektionsverktyget, ett it-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Rapport ger vägledning till Infektionsverktyget
Infektionsverktyg1
Infektionsverktyget är ett nationellt it-stöd för att dokumentera och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Sveriges kommuner och landsting, SKL har i dagarna gett ut en vägledning kopplad till Infektionsverktyget, ett it-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vad är tanken med vägledningen, Lars Midbøe, avdelningen för Vård och omsorg på SKL?

–  Infektionsverktyget är en guldgruva som väntar på att bli använd och göra nytta i några av hälso- och sjukvårdens största ödesfrågor: Hur vi får bukt med vårdrelaterade infektioner? Hur bromsar vi utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi vill på detta sätt sprida erfarenheter och kunskap för att inspirera och stimulera till ännu mera användning av de unika data som faktiskt finns tillgängliga.

Vilka resultat har Infektionsverktyget gett?

– Det är ännu för tidigt att påvisa tydliga effekter av Infektionsverktyget i det kliniska arbetet. Däremot finns en hel del goda exempel på hur återkoppling av data från verktyget lett till diskussion, analys och också förändrade arbetssätt på enskilda kliniker. En del av dessa erfarenheter beskrivs i vägledningen.

Vem har nytta av vägledningen? 

– I första hand de som arbetar med och ansvarar för patientsäkerhet, vårdrelaterade infektioner och arbete mot antibiotikaresistens, det vill säga verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare liksom företrädare för smittskydd, vårdhygien och Strama.

Om Infektionsverktyget 

Är ett it-stöd som under de sensate tre åren införts i större delen av slutenvården i de flesta landsting. Verktyget består av en registreringsapplikation, tjänster som samlar och lagrar data samt ett rapportverktyg för att sammanställa och presentera data i diagram och rapporter.

En kortversion av vägledningen hittar du här.

Läs mer om framgångsfaktorerna bakom Infektionsverktyget här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan