Medarbetare med egenerfarenhet en tillgång för patient och personal

Att anställa medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning har varit uppskattat hos både patienter och personal.

Att anställa medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning har varit uppskattat hos både patienter och personal på Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms Psykiatri. Anders Thorgren, projektledare på Psykiatri Södra Stockholm berättar att tankarna funnits länge. Redan för tio år sedan anställdes Brukarinflytandesamordnare, Bisam, anställdes i verksamheten. 2014 skapade de båda verksamheterna en utbildning för medarbetare med brukarerfarenhet, MB, med ambitionen om att kunna anställa dem. De sökte och fick pengar till ett projekt för att vidareutveckla idén och året anställdes sex MB i projektform.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Huvudsyftet är att förbättra vården med hjälp av sina egna erfarenheter. Vår idé var att anställa dem på samma villkor som annan personal, med samma skyldigheter och rättigheter och samma transparens, berättar Anders Thorgren.

Halvvägs in i projektet gjordes en utvärdering och rapport utifrån enkätintervjuer med patienter och medarbetare. Då ansåg 86 procent av patienterna att aktiviteterna som MB anordnat varit till hjälp i deras återhämtning och majoriteten av patienterna ansåg dem vara ett stöd i verksamheten. Även personalen vittnade om ett förändrat synsätt att det hjälpte dem att se situationer ur nya perspektiv.

– De har också avlastat personalen och i många fall har de berättat om hur de själva hade det som patienter och berättat hur de ville bli bemötta, vad som fungerade bra och mindre bra så de har haft en pedagogisk funktion också, säger Anders Thorgren som hoppas att slutrapporten, som i skrivande stund inte är klar, kommer att visa på samma goda resultat.

– En intressant fråga som dykt upp och gjort mig konfunderad är att medarbetarna pratar med patienter varje dag, men när de pratar med medarbetare med brukarerfarenheter som många gånger säger samma saker blir de professionella åhörarna mer intresserade och imponerade, för att de har en annan roll och maktposition. Detta ska vi nu bolla tillbaka till personalgrupperna och diskutera vidare.

Projektet

I december 2015 startade det ettåriga projektet Medarbetare med brukarerfarenhet, MB, på Psykiatri Södra Stockholm och Norra Stockholms Psykiatri. Det innebar att medarbetare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning anställdes med erfarenheten som uttalat kompetenskrav. Projektet fokuserade på att dessa medarbetare skulle få samma professionella status som andra medarbetare och inte på att arbetet skulle hjälpa dem att själva återhämta sig från ohälsa och sjukdom.

Brukarinflytandesamordnare, Bisam, höll i en stor del av rekryteringsprocessen och det fanns tilltänkta arbetsuppgifter utifrån synpunkter som framkommit i tidigare patientforum. Patienterna saknade ofta sammanhang och mening, promenader och aktiviteter. MB har därför anordnat dagliga promenader på angivna tider, kreativa verkstäder två gånger i veckan, morgonsamlingar där man går igenom kommande dag och stora händelser samt varit delaktiga i patientforumen. De sex anställda MB har fått kontinuerlig handledning av Bisam.

Projektet avslutades i december och en rapport håller för närvarande på att sammanställas. På Psykiatri Södra Stockholm avslutas projektet på grund av omorganisation och budget. På Norra Stockholms psykiatri kommer MB erbjudas fortsatt tjänst även efter att projektet avslutats.  Här går det att läsa projektets halvvägsrapport.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan