Ny app kortar vårdtider för strokepatienter

App Vid akut stroke är varje minut avgörande för patienten. Med hjälp av en ny AI-baserad app kan strokesjukhus i Västra Götalandsregionen lättare ställa korrekt diagnos.

Ny app kortar vårdtider för strokepatienter
Alexandros Rentzos är verksamhetsansvarig för införandet av appen. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid en stroke är varje minut avgörande. Därför bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett kontinuerligt förbättringsarbete i hela strokekedjan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

För att ytterligare korta tiderna har de nu tagit hjälp av AI, Artificiell Intelligens.

Underlättar rätt diagnos

Sahlgrenska är regionens enda utförare av trombektomi. Om en person som kommer till någon av regionens strokesjukhus är i behov av trobektomi måste de därför transporteras till Sahlgrenska för att få rätt behandling.

– Denna AI-app är ett hjälpmedel till radiologer och strokeläkare för att snabbare kunna ställa korrekt diagnos, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen.

AI ger underlag för beslut

När en patient med misstänkt akut stroke anländer till något av regionens strokesjukhus genomförs avancerade röntgenundersökningar, så kallade datortomografier. Med den nya AI-appen genomförs undersökningen parallellt som AI analyserar och tolkar datan.

Är patienten i behov av trombektomi sker transport till Sahlgrenska Universitetssjukhuset på en gång.

– Med denna nya applikation får patienterna en snabbare handläggning oavsett var man bor eller råkar insjukna. Det är ett viktigt steg i rätt riktning mot en mer jämlik vård för hela regionens invånare, säger Petra Redfors, neurolog och vårdenhetsöverläkare för stroke på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan