Gemensam avdelning stärker samarbetet kring patienterna

Patientsäkerhet Region Skåne och Kristianstads kommun skissar på en helt ny lösning för patienter som har fortsatt stora vårdbehov när de lämnar sjukhuset. Idén är att öppna en gemensam avdelning där både sjukhusets och kommunens medarbetare jobbar tillsammans.

Gemensam avdelning stärker samarbetet kring patienterna
Snart öppnar en gemensam avdelning på Centralsjukhuset i Kristianstad som är bemannad både av sjukhuset och kommunen.

Det är inte ovanligt att en patient som är färdigbehandlad behöver fortsatt omvårdnad efter sin sjukhusvistelse. Lösningen blir ofta ett korttidsboende i hemkommunen. Nu jobbar Region Skåne och Kristianstads kommun på en helt ny lösning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Färdigbehandlad patient får stanna

De ska öppna en gemensam avdelning på Centralsjukhuset Kristianstad som är bemannad både av sjukhusets läkare och vårdpersonal från Kristianstads kommun.

– Den stora vinsten för patienten är att hen kan stanna på CSK och sedan gå hem till hemmet, istället för att flyttas till den nya miljö som ett korttidsboende innebär, säger Johan Cosmo, sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad i ett pressmeddelande.

Den nya vårdavdelningen blir på så vis ett komplement till rehabilitering på kommunens korttidsboende för den som har stora medicinska behov.

Närmare samarbete

Just nu arbetar en grupp med representanter för både Kristianstads kommun och Region Skåne med förberedelserna inför det projekt som ska starta. Förhoppningen är att börja med sju vårdplatser och senare öka antalet till det dubbla.

– Genom detta projekt kommer sjukhusvården och den kommunala vården ha ett närmare samarbete kring patienten, vilket tryggar patientsäkerheten. Den fysiska närheten mellan vårdenheterna underlättar projektet, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan