Öppet hus ger ökad delaktighet i Dalarna

Maria TjäderI Dalarna kommer patienterna när de själva vill och blir undersöka samtidigt som de dricker kaffe och spelar spel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet heter Öppet hus och innebär att psykiatrimottagningen står öppen ett par timmar i veckan. Patienterna, som i första hand har en bipolär eller psykotisk diagnos, kan då komma dit, umgås och fika samtidigt som de träffar läkaren eller hämtar ut sin medicin. Maria Tjäder, enhetschef och specialistsjuksköterska på psykiatrimottagningen i Rättvik är en av initiativtagarna till projektet.

– Den här patientgruppen har ofta en negativ inställning till vården, vi ville göra något positivt så att de inte skulle känna sig tvingade att komma, säger hon.

Syftet var att öka patienternas delaktighet i vården och kunna erbjuda bättre tillgänglighet trots stora geografiska avstånd. Sedan 2011 finns Öppet hus på samtliga sex psykiatriska mottagningar i norra och västra Dalarnas psykiatri, Malung, Mora, Leksand, Rättvik, Vansbro och Älvdalen. I höstas gjordes en utvärdering där man jämförde patienternas upplevelse före projektets start och ett år senare. Punkterna man utvärderade var, livskvalitet, tillfredsställelse med vården och delaktighet. På samtliga punkter hade det skett en förbättring.

– Patienterna är jättenöjda, många tycker att det är det bästa som händer på hela veckan. De får träffa andra med liknande problem plus att de blir delaktiga i sin vård och i hur beslut fattas.

Även personalen är positiv.

– Vi får en helt annan kännedom om patienterna när vi träffar dem oftare och sitta ner och prata. Vi ser hur patienterna mår, kan jobba förebyggande och hindra att de blir inlagda i slutenvården, säger Maria Tjäder.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan