Psykiatripatienters behov ska forma ny vårdmodell

Psykiatripatienters behov ska forma ny vårdmodell

Många patienter som söker vård på den psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad är ständigt återkommande. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt samarbetar Högskolan Kristianstad, Region Skåne och nordöstra Skånes kommuner för att forma en ny vårdmodell där dessa patienter får rätt vårdstöd och därmed slipper söka akut. Arbetet sker i nära samverkan med brukare och patienter, närstående, patientföreningar och professioner inom psykiatri och socialtjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Anita Bengtsson Tops, projektledare och professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Anita Bengtsson Tops, projektledare och professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad, berättar att de började datainsamlingen i december 2015 och att de nu analyserar materialet som består av intervjuer och registerstudier.

– Internationella studier visar att fem till åtta procent av de som söker psykiatrisk akutsjukvård står för en tredjedel av besöken. Vi vet att det rör sig om psykiatriska symptom, men vi vet inte vad deras behov är och det är behoven som ska styra utformningen av vårdmodellen. Det vi sett hitintills är att de ofta saknar sysselsättning, har ett knapert socialt nätverk och ekonomi som vacklar. Det är alltså en blandning av sociala, ekonomiska och psykiatriska problem, berättar hon.

Mottagandet från både involverade brukare, närstående och professioner har varit positivt. Samtidigt förklarar Anita Bengtsson Tops att den största utmaningen är att projektet sker i samverkan med ett gemensamt mål, men där allas inriktningar, tankar och idéer ska tas i beaktande.

– Å andra sidan ökar samverkan från början möjligheten för att vårdmodellen kan ta form, testas och senare implementeras. Vi vill gärna ha testat den till 2020 och då utifrån patienternas tillfredsställelse, minskat vårdbehov på psykiatriska akutmottagningen och ekonomisk resursfördelning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan