QR-kod ska locka fler till screening

Jämlik vård En ny metod ska få fler män att delta i screeningprogram för att upptäcka pulsåderbråck i buken. Om projektet faller väl ut kan metoden kopieras till fler screeningprogram.

QR-kod ska locka fler till screening
Med hjälp av en QR-kod hoppas man få fler män att delta i screening. Foto: Adobe Stock

Alla män i Sverige får numera ett erbjudande om ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern i buken under det året de fyller 65 år. Undersökningen är viktig för att upptäcka pulsåderbråck i buken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Ungefär 75 procent av de kallade männen väljer att delta i screeningprogrammet.

Når fler med QR-kod

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ska nu testa en ny metod för att få fler att komma. Sedan februari bifogar de en QR-kod I kallelsen. QR-koden leder till en översatt version av kallelsen på det språk mobiltelefonen är inställd på.

Tanken är det på så vis ska bli lättare att nå män med olika språkbakgrunder.

Det är första gången metoden används i Sverige. Syftet är att öka jämlikheten och rädda liv.

– Vi lever i ett samhälle där många har andra modersmål än svenska och då behöver kallelser till screeningprogram vara tillgänglig för alla. Vår uppgift är att sprida information så att fler får samma chans att förstå den och ta ett beslut utifrån det. Vi hoppas att det här kan bli ett sätt att få fler att delta i screeningprogrammet och därmed öka jämlikheten i vården, säger Katarina Lannervall, enhetschef RCC Stockholm Gotland.

Leder till en digital översättning

QR-koden uppfattar språkinställningen i mobiltelefonen när den skannas och leder läsaren till en digital översättning på det språk som mobiltelefonen är inställd på.

I dagsläget finns översättningar till arabiska, somaliska, polska, thailändska, sorani/kurdiska, tigrinja, persiska och engelska. Om mobiltelefonen är inställd på något annat språk än dessa kommer användaren till den engelska översättningen.

Screening räddar liv

De QR-försedda kallelserna går ut till män i Stockholms län och på Gotland. De första kallelserna med QR-koden gick ut i februari.

– Om den visar sig framgångsrik hoppas RCC Stockholm Gotland kunna använda den även för andra screeningprogram som exempelvis för livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är viktigt för att kunna bota och vi vet att screeningundersökningar räddar liv, säger Katarina Lannervall.

Om screeningprogrammet

Alla män får under det kalenderår de fyller 65 år en kallelse till screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken. Screeningen genomförs i form av en ultraljudsundersökning utanpå kroppen för att upptäcka pulsåderbråck i buken.

Pulsåderbråck i buken ger oftast inga symtom men om det brister är det ett livshotande tillstånd. Kvinnor kallas inte till detta screeningprogram eftersom kvinnor har betydligt lägre förekomst av pulsåderbråck i buken.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan