Rapport: Egenmonitorering behövs även inom cancervården

Rapport Det finns stora möjligheter att förstärka cancervården genom egenmonitorering. Det konstaterar Nätverket mot cancer i en rapport som 15 olika organisationer står bakom.

Rapport: Egenmonitorering behövs även inom cancervården
Egenmonitorering inom cancer skulle ge stora fördelar, inte minst för individen. Illustration: Adobe Stock

Egenmonitorering är något som man ofta lyfter fram som ett viktigt steg i omställningen till nära vård. Det har stor betydelse för att stärka och öka individens självständighet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När vården följer upp och agerar på patienternas egenrapporterade hälsostatus bidrar det exempelvis till ökad trygghet, högre livskvalitet, bättre medicinska resultat och effektivare vård.

Behov av utveckling inom cancer

Men arbetet kring egenmonitorering har till stora delar fokuserat på individer med astma, KOL, diabetes och hjärtsvikt. Det vill nu rad organisationer inom cancervården ändra på. I en gemensam rapport lyfter de därför behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet.

Rapportförfattarna konstaterar att egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science sektorn.

Sju konkreta förslag

“Vi ser att det finns stora möjligheter att förstärka cancervården ytterligare med stöd av en utbyggd egenmonitorering. Inte minst då allt fler lever allt längre med en cancerdiagnos och att cancer i allt högre grad börjar betraktas som en kronisk sjukdom” skriver de i rapporten.

I rapporten ger de sju konkreta förslag:

  1. Inkludera egenmonitorering som ett insatsområde i canceröverenskommelsen.
  2. Innefatta cancer i kommande upphandlingar av system för egenmonitorering.
  3. Nyttiggör de samlade resurserna och säkra långsiktighet genom bred aktörssamverkan. Ta hjälp av intermediärer.
  4. Utveckla öppna algoritmer och andra verktyg som förenklar egenmonitoreringen.
  5. Utveckla ett metodpaket och lärandearenor för effektiv implementering och användning.
  6. Avsätt medel för forskning och lärande om egenmonitorering i praktiken.
  7. Förtydliga statens samordningsroll och mandat att föreskriva och följa upp förutsättningar för interoperabilitet.

“Vår förhoppning är att detta dokument bidrar till att flera målinriktade, handlingsorienterade och breda samverkansinitiativ inleds liksom att frågan om egenmonitorering inom cancer lyfts på nationella agendor” skriver de i rapporten.

Samarbete mellan 15 organisationer

Rapporten Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer är resultatet av ett samarbete mellan följande organisationer: Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings universitet, IBM, Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, Janssen, PwC och Tamro.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan