Hälsoplaner till alla patienter i Västerbotten

Hälsofrämjande arbete Nu ska det bli smidigare för vårdpersonal i Region Västerbotten att prata levnadsvanor. Med personliga hälsoplaner hoppas man att den förebyggande vården får ett större fokus.

Hälsoplaner till alla patienter i Västerbotten
Carina Gustafsson visar den fullstora stjärnan i Västerbottens hälsoundersökningar. Den stjärna som genereras av hälsoformuläret får färre uddar.

Att jobba hälsoförebyggande är en viktig nyckel för att klara vårdens utmaningar. Men det kan vara svårt för vårdpersonalen att ta samtalen om bättre levnadsvanor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nytt upplägg underlättar samtalet

Region Västerbotten inför därför ett nytt upplägg som ska göra det smidigare att prata hälsa i vårdmötet. När en patient kallas till undersökning och behandling kan vårdpersonalen skicka med ett hälsoformulär via 1177.se som blir ett underlag inför mötet.

– Jag hoppas att det nu ska bli enklare att samtala om levnadsvanor med patienterna. Även om samtalet alltid kommer att ta tid ger det färdiga underlaget ett smidigare och snabbare upplägg, säger Carina Gustafsson, hälsoplanerare och projektledare för det nya digitala stödet.

Får en färdig hälsoplan

Patienten får alltså ett formulär med frågor om hälsa och levnadsvanor tillsammans med kallelsen. När patienten fyllt i svaren på frågorna blir de, tillsammans med färdiga råd, tillgängliga för enheten och den medarbetare som kallat patienten.

Hälsoplanen kan även skrivas ut som en minnesanteckning till patienten.

Plan med färre uddar

Frågorna är ett urval från de nationella så kallade indikatorfrågorna och det digitala formulär som används i Västerbottens hälsoundersökningar. I den individuella hälsoplanen finns även stjärnan från Västerbottens hälsoundersökningar fast nu med färre uddar.

– Det är superviktigt att få med ett större fokus på förebyggande arbete. Vi måste se till att behovet av hälso- och sjukvård minskar då vi vet att resurserna inte kommer att öka. Det nya och enkla formatet för levnadsvanestöd underlättar ett nödvändigt arbete, säger Isabell Zemrén, chef för närsjukvårdsområde södra Lappland.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan