Smärtombuden gör entré igen

Smärtombuden spelar en nyckelroll för att ge patienter rätt smärtbehandling. Nu vill Akademiska sjukhuset återinföra funktionen, som legat i träda sedan 2014.

Smärtombuden gör entré igen
Smärtombuden på Akademiska sjukhuset är på väg tillbaka. Foto: Johan Alp

Akademiska sjukhuset tar tillbaka sina smärtombud. Funktionen har legat i träda sedan 2014, men som ett led i patientsäkerhetsarbetet vill man nu återinföra dem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Smärtombud har en nyckelroll i arbetet med personcentrerad smärtbehandling. Ytterst handlar det om god vård för patienten, patientsäkerhet och vårdkvalitet, säger Eva Ånnhagen, vårdutvecklare på vårdkvalitetsenheten, Akademiska sjukhuset.

Rätt lindring minskar riskerna

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker vård akut. Även efter en operation kan otillräcklig smärtlindring försena återhämtningen. Med rätt smärtlindring minskar alltså risken för vårdskador och förlängda vårdtider, men också att patienter utvecklar kronisk smärta.

Therese Avallin är omvårdnadsledare inom kirurgi på Akademiska och har forskat i ämnet. Hon konstaterar att smärtombuden spelar en nyckelroll som kunskapsbärare för hur vårdpersonalen kan arbeta för att ge en personcentrerad smärtbehandling.

– Den känslomässiga upplevelsen kan vi inte mäta oss till och här blir det personcentrerade förhållningssättet viktigt för att guida patienten till att vara delaktig. Kunskap hos både personal och patient kring de olika delarna är avgörande för att lyckas med behandlingen, där såväl trygghet och information som läkemedel ingår, förklarar hon.

Specialintresse för smärta

Smärtombud är sjuksköterskor (ansvariga) och undersköterskor med specialintresse för smärta. De arbetar på enheter där patienter med smärta får vård eller där patienter riskerar smärtsamma undersökningar eller behandlingar.

– Smärtombud har funnits mer eller mindre aktiva på kirurgen även efter att funktionen lades ner centralt då smärta är ett ständigt närvarande behov att lindra hos våra patienter. Att ansvaret nu återinförs på hela sjukhuset är mycket positivt för möjligheterna att undvika att patienter lider av smärta i onödan.

Ska finnas på alla vårdavdelningar

Till hösten är målet att Akademiska ska ha funktionen på alla vårdavdelningar.

Therese Avallin poängterar att personcentrerad vård handlar om att tillvarata allas kunskap och resurser, även patientens.

– Att tillgodose patientens behov av smärtbehandling med hjälp av personcentrerad vård är av stor betydelse för både patienter, personalen och organisationen. Att återinföra smärtombuden kan vara ett viktigt steg i detta arbete, säger Therese Avallin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan