“Övervikt handlar om andra saker än vikt”

Teamarbete Kirurgi är än så länge den enda evidensbaserade metoden för att behandla svår övervikt. Det vill Aleris ändra på. I ett danskt projekt undersöker man nu möjligheten att behandla patienterna ur ett helhetsperspektiv där kirurgi bara är en av flera behandlingsmetoder.

“Övervikt handlar om andra saker än vikt”
– När vården möter personer med överviktsproblem tenderar man att underskatta de mentala aspekterna, konstaterar Michael Gram Kirkegaard, landschef för Aleris i Danmark.

Övervikt är ett växande folkhälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen har cirka 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn i Sverige obesitas, alltså svår övervikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förutom att det är en sjukdom i sig så riskerar personer med svår övervikt att drabbas av en rad följdsjukdomar som diabetes, högt blodtryck, cancer och risk att dö i förtid.

Ser hela patienten

Idag är kirurgi den metod som man vet ger bäst effekt. Men det finns fler vägar att gå. Inom Aleris satsar man nu på att samla överviktskirurgi inom ett specialistområde där man tittar på fler sätt att möta den här patientgruppen. I Danmark har projektet Aleris Balans precis kommit igång.

Michael Gram Kirkegaard, landschef för Aleris i Danmark

– Vi har saknat en behandlingsmetod som ser hela patienten, ur alla perspektiv. Vi tror att man måste förstå att övervikt handlar om andra saker än vikt och att kirurgi bara är en av de behandlingar som finns att tillgå, berättar Michael Gram Kirkegaard, landschef för Aleris i Danmark.

Svårt att bryta mönster

I projektet arbetar man i team där det ingår både kirurg, psykolog, dietist och specialister inom just överviktsproblematik. Vid ett första möte får patienten träffa en specialist för rådgivning där man diskuterar och hittar den behandling som är bäst för individen, till exempel medicinering, psykologstöd eller kirurgi.

– Vi vet att det är viktigt att leva sunt och röra på sig för att förebygga övervikt, men det kan vara extremt svårt att bryta dåliga mönster utan hjälp. När vården möter personer med överviktsproblem tenderar man att underskatta de mentala aspekterna, konstaterar Michael Gram Kirkegaard.

Många patienter lider inte bara av en fysisk, utan även av en mental övervikt. Ofta finns det psykologiska faktorer bakom. Här behöver man sätta in andra behandlingsmetoder som samtalsstöd, coachning och KBT där patienten får hjälp att hantera exempelvis sötsug och hitta nya rutiner för en mer hälsosam livsstil.

Sänker trösklarna för att söka hjälp

Projektet Aleris Balans drivs idag som ett digitalt projekt, vilket gör det möjligt att nå hela Danmark, men har även visat sig vara ett effektivt sätt att sänka trösklarna för att söka hjälp.

– Vi märker att vi når patienterna bättre online än i traditionell konsultation, och det gäller särskilt de manliga patienterna. 65 procent av patienterna väljer att träffa psykolog online.

Lika viktigt som att patienterna får ett tidigt stöd med sin problematik är att de även får fortsatt stöd efter behandlingen. Michael Gram Kirkegaard berättar att de precis ligger i startgroparna för att dra igång nätverk där patienter kan möta andra i samma situation, utbyta erfarenheter och få stöd även efter behandlingen.

Modernt sätt att tänka kring övervikt

Niclas Skyttberg, chefläkare för Aleris, har stora förhoppningar på att Aleris ska dra igång liknande projekt i Sverige.

Niclas Skyttberg, chefläkare för Aleris

– Traditionellt har vi fokuserat mycket på kirurgi, men jag brukar säga att “oskuret är bäst”. Det danska projektet visar vägen genom ett modernt sätt att tänka där man pratar om livsstil och hälsa och utforskar fler behandlingar som är både enklare och billigare, förklarar Niclas Skyttberg.

Enligt kvalitetsregistret för överviktskirurgi, Soreg, genomfördes 4 973 operationer förra året. Det är en ökning sedan året innan, men väntetiderna är långa. De senaste fem åren har väntetiderna till operation ökat med nästan sex månader.

Fördomar och skambeläggande

Skillnaderna mellan regionerna är också stora och många gånger bekostar patienterna själva sin operation, vilket riskerar att leda till en ojämlik vård.

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid obesitas konstaterar man att många med obesitas upplever ett fördomsfullt bemötande, diskriminering och stigmatisering i kontakten med vården. Både Niclas Skyttberg och Michael Gram Kirkegaard har mött patienter som vittnat om att de inte blivit lyssnade på och tagna på allvar när de sökt vård tidigare.

– Den stora utmaningen när det handlar om övervikt är att man inte betraktar det som en sjukdom. Det finns en tendens att skuld- och skambelägga patienterna, att det handlar om att de är lata eller inte har bestämt sig, förklarar Michael Gram Kirkegaard.

Vid ett första möte får patienten träffa en specialist för rådgivning där man diskuterar och hittar den behandling som är bäst för individen.

Viktigt att få ett gott bemötande

I Aleris egen kvalitetsrapport har man tittat närmare på överviktskirurgi och Niclas Skyttberg konstaterar att de ligger bra till när det gäller både de klassiska utfallsmåtten och patientsäkerhet.

Men det resultatmått som han känner mest stolthet över är den som mäter patientnöjdhet.

– För mig är det måttet superviktigt. De här patienterna befinner sig i en sårbar situation och det är viktigt att de känner att de får ett bra bemötande. Både i Sverige och Danmark får vi bra respons på patientupplevelsen. I Danmark ligger den på mellan 98 och 99 procent och det gör mig extra stolt, säger han.

Behöver få hjälp tidigare

Att samla kompetens i specialistråd som tillsammans hittar nya metoder och arbetssätt för att utveckla framtidens överviktsvård är något som Niclas Skyttberg är övertygad om är en bra väg att gå. Det är bra för patienterna, men även stimulerande för medarbetarna.

– Jag tror på den danska modellen, att ta ett mer holistiskt grepp kring individernas behov av stöd för att hålla en sund vikt. Vi behöver hitta patienterna tidigare och stödja dem lägre genom behandlingen, poängterar han.

Operation är än så länge den enda evidensbaserade behandlingen av svår övervikt och det finns inte så mycket forskning kring andra behandlingar. Aleris har därför satsat forskningsmedel via Alerisfonden för att följa resultaten av det danska projektet.

– Det ska bli extra intressant att kunna följa olika behandlingar över tid och se den långsiktiga effekten av exempelvis medicinering, säger Niclas Skyttberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan