Depressionssköterska kortar vårdvägarna för psykisk ohälsa

Teamarbete Vården blir mer jämlik och tillgänglig när det finns vårdsamordnare i psykisk ohälsa på vårdcentralen. Det kan Region Dalarna skriva under på. Hittills har 5 400 patienter fått hjälp den vägen.

Depressionssköterska kortar vårdvägarna för psykisk ohälsa
Vårdsamordnaren har direktkontakt med patienter som vänt sig till primärvården på grund av depression eller ångestsyndrom. Foto: Adobe Stock

I 27 av Region Dalarnas 30 vårdcentraler finns det idag särskilda vårdsamordnare i psykisk ohälsa. De har direktkontakt med patienter som vänt sig till primärvården på grund av depression eller ångestsyndrom.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Team runt patienten

Upplägget med vårdsamordnare är en del av ett nytt arbetssätt som bygger på samarbete mellan primärvården och specialistpsykiatrin. Patienter med depression och ångestsyndrom får vård av ett team bestående av primärvårdsläkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare och konsultpsykiater vid behov.

Helena Forselius

– Den stora vinsten är att patienterna är mer trygga och får en bättre följsamhet i sin medicinering. Patienterna får en närhet till sin vård och mår väldigt bra utav det. Arbetsmiljön för läkarna har förbättrats och en till fördel är att få arbeta i team, säger Helena Forselius, projektledare och vårdsamordnare vårdcentral Britsarvet-Grycksbo.

Underlättar för läkarna

Hittills har cirka 5 400 patienter i Dalarna fått hjälp av en vårdsamordnare sedan arbetssättet pilotinfördes hösten 2018. I dagsläget har 665 patienter en pågående kontakt med sin vårdsamordnare.

Enligt en kvalitetsuppföljning tycker 90 procent av allmänläkarna att deras arbetssituation med patienter med psykisk ohälsa har blivit bättre sedan införandet av vårdsamordnare.

Bättre anpassat för patienterna

95 procent av allmänläkarna tycker också att vårdkvaliteten för patienterna har blivit bättre. Även patienterna som deltagit i uppföljningen är generellt väldigt positiva. Många av de som tidigare sökt vård beskriver också vad som förbättrats.

– Återkommande feedback från patienterna har varit att ”vården anpassats efter mig som patient”, ”trygghet” och ”enkelt att få hjälp när man behöver det”, säger Henric Jansson, projektledare och implementeringsansvarig för införandet av det nya arbetssättet i hela Region Dalarna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan