Så hämmade pandemin arbetet med personcenterad vård

Teamarbete Väl fungerande team och samarbete. Det är nyckeln till en god personcentrerad intensivvård enligt en studie som genomfördes under pandemin.

Så hämmade pandemin arbetet med personcenterad vård
Restriktionerna kring att besöka sina anhöriga fick en direkt effekt på den personcentrerade vården. Foto: Adobe Stock

Ett personcentrerat förhållningssätt där intensivvårdssjuksköterskan bygger relationer mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga är viktiga faktorer för att säkerställa en vård av hög kvalitet. Men det finns även en stark koppling mellan möjligheten att jobba personcentrerat och medarbetares hälsa och välbefinnande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– En högre nivå av personcentrerat arbetssätt ger större arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskor och minskar önskan att lämna sin anställning, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Pandemin påverkade relationerna

I en rad studier har hon tillsammans med andra forskare från Röda Korsets Högskola, Karlstads universitet och Region Värmland undersökt hur människor inom intensivvården påverkats av pandemin.

För att förhindra smittspridning införde man bland annat restriktioner för släktingar och vänner att besöka sina anhöriga – vilket fick en direkt effekt på den personcentrerade vården.

– Under denna period var personcentrerat arbetssätt i riskzonen. Trots ambitioner och kunskaper uppfattade svenska intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar flera hinder, till exempel besöksrestriktioner eller tre gånger så många patienter som de normalt vårdar, säger Åsa Engström.

Upplevde utmattningssymptom

Den generella uppfattningen var att arbetsmiljön var säker. Men de intensivvårdssjuksköterskor som deltog i studien upplevde att det fanns begränsningar vad gäller arbetsmiljöns vardaglighet och gemenskap.

– Deltagarna upplevde att klinikerna där de arbetade både stödde och hindrade personcentrerat arbetssätt. De flesta deltagarna i studien upplevde också olika utmattningssymtom, säger Maria Andersson, lektor vid Röda Korsets Högskola.

Viktigt för att kunna växa i sin roll

Forskarna poängterar att resultaten är värdefulla för att identifiera aspekter i arbetsmiljön som kräver riktade insatser för att nå hållbara arbetsplatser.

– För att bevara intensivvårdssköterskors hälsa och välbefinnande och för att de ska blomstra som människor i sina yrkesroller behöver de interagera med sina kollegor i teamet, med patienter och anhöriga. Organisationer med ett personcentrerat arbetssätt har större förutsättningar att kunna använda intensivvårdssjuksköterskans kunskaper och färdigheter och för att intensivvårdssjuksköterskor ska kunna växa i sina roller, säger Maria Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan