Sahlgrenska utvecklar egenvård för dialyspatienter

Egenvård Det ska bli ännu enklare för patienter med njursjukdom att sköta sin vård i hemmet. I ett nytt projekt testar Sahlgrenska en modell där patienterna själva mäter tryck, puls och vikt på distans.

Sahlgrenska utvecklar egenvård för dialyspatienter
Under våren startar Sahlgrenska ett projekt där hemdialyspatienter får möjlighet att själva utföra viktiga mätningar. Foto: Adobe Stock

Att vara kroniskt njursjuk innebär ständiga behandlingar och stora delar av livet i vårdens händer. Många av dialyspatienterna på Sahlgrenska universitetssjukhuset har redan idag någon form av egenvård som de kan utföra i hemmet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Större möjlighet till självständighet

Men nu tar man ett steg till för att öka njurpatienternas möjlighet till självständighet.

– Vårt mål är att patienterna ska kunna leva ett så gott liv som möjligt och i så stor utsträckning det går styra över sina egna liv, säger Linda Afsenius, vårdenhetschef för dialysmottagningarna Hem- och självdialys samt Peritonedialys.

Lånar utrustning från sjukhuset

Genom att erbjuda olika former av egenvård vill Sahlgrenska ge patienter som vill och kan möjligheten att ta mer av sin vård i egna händer. Bland de cirka 200 dialyspatienter som finns på Sahlgrenska har 35 procent någon form av egenvård. Ett tiotal patienter har i dag bloddialys hemma och ett fyrtiotal patienter har bukdialys hemma.

När vården sker hemma får patienten låna utrustning från sjukhuset.

Kontakt via webben

Under våren startar Sahlgrenska ytterligare ett projekt som innebär att hemdialyspatienter får möjlighet att själva utföra viktiga mätningar av blodtryck, puls och vikt hemifrån.

Värdena förs över via en app till ett webbgränssnitt där vården kan följa informationen och kommunicera med patienten i plattformen via chatt och video.

– Vi har fått positiv respons från de patienter som valt att testa detta. En del patienter har varit tveksamma till en början men sedan tyckt att det har varit en frihet att själva kunna välja när man ska genomföra mätningarna och slippa ta sig till och från sjukhuset, säger Linda Afsenius.

Fakta: Njursjukdom i Sverige

  • Cirka en miljon svenskar beräknas ha kronisk njursjukdom, varav drygt 500 000 har måttligt nedsatt njurfunktion. De flesta vet inte om det.
  • I dag lever 10 000 svenskar med en behandling som ersätter den egna njurens funktion. Drygt 4 000 har dialys och runt 6 000 personer lever med en transplanterad njure.
  • Enkäter gjorda i patientgruppen visar att njursjuka patienter skattar sin hälsa lägre än befolkningen i övrigt.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan