Mobila team ger vård till patienter med cancer

Mobila team Ett basonkologiskt team är det senaste tillskottet av mobila team i Skåne. Istället för att cancerpatienter åker in till akuten kan de numera få hjälp i hemmet.

Mobila team ger vård till patienter med cancer
Catharina Weman-Persson, överläkare, och Ulrika Mattsson, specialistsjuksköterska, arbetar båda i det basonkologiska teamet.

Personer med cancer har ofta täta kontakter med sjukvården. Samtidigt kan det vara ett problem, eftersom sjukhusmiljön kan innebära risker för den som är infektionskänslig.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I nordöstra Skåne har man nu löst problemet med ett basonkologiskt team. De kan ge mycket av den grundläggande vården hemma hos patienten.

Åker hem till patienten

Istället för att patienten ska ta sig in till akuten eller en av sjukhusens avdelningar när de behöver hjälp av sjukvården åker teamet helt enkelt hem till den som behöver hjälpen. Vad man behöver hjälp med varierar, men den gemensamma nämnaren är att det är en cancerpatient som har behov av vård. Det kan vara allt från vätskebehandling till bedömning om patienten kan vara kvar hemma.

Catharina Weman-Persson har jobbat som läkare inom palliativ vård och ASIH, avancerad vård i hemmet, i många år. Hon är en av de som under det senaste året arbetat med att dra igång det basonkologiska teamet.

– Man får aldrig blunda för att en cellgiftsbehandling ofta är rätt så tuff. Patienten kan bli mycket infektionskänslig och då behöva professionell vård snabbt. I det läget skall patienten i alla fall inledningsvis vårdas på sjukhuset, säger Catharina Weman-Persson.

Uppskattat av både patienter och närstående

Teamet är uppskattat av både patienter och närstående som många gånger drar ett tungt lass. För vissa patienter är en sjukhusinläggning inte ett alternativ – de kan helt enkelt inte tänka sig fler sjukhusvistelser.

Catharina Weman-Persson berättar om en man som ringt till onkologmottagningen eftersom han inte hade kunde äta och dricka, och behövde näringsdropp. Han ville inte läggas in på sjukhuset.

– Vi kom dit och satte både vätske- och näringsdropp. När vi kom blev han helt överlycklig och tyckte det var helt fantastiskt att han kunde få det hemma, säger Catharina Weman-Persson.

Ett av flera mobila team

Det finns flera olika mobila team i den skånska vården. Det basonkologiska teamet i nordöstra Skåne är det senaste tillskottet och det återstår en hel del arbete för att få allt att löpa på smidigt.

Så fungerar basonkologiska teamet i nordost

I teamet, som finns både vid CSK och palliativ vård och ASIH Hässleholm, ingår läkare och sjuksköterska. Dessutom stöttar medicinsk sekreterare vad gäller administration.

Förutom att teamet kan göra insatser i hemmet, kan de också vara det stöd som behövs för att en patient ska kunna skrivas ut från avdelningen tidigare.

Teamet finns tillgängligt för bedömningar och besök av läkare på vardagar mellan 8 och 17. När läkaren har beslutat om en insats efter att ha bedömt patienten, kan insatsen sedan utföras av vårdpersonal dygnet runt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan