Många plus när vården kommer hem till patienten

Mobila team Att den som är äldre och sjuk får sin vård hemma ger många fördelar. Mindre risk för infektioner, fallolyckor och plågsam väntan är bara några effekter. Det visar erfarenheter från Helsingborgs lasarett.

Många plus när vården kommer hem till patienten
I Helsingborg åker geriatriska akutvårdsteam hem till den som behöver vård.

Det kan vara svårt för den som är äldre och skör att uppsöka vården. I Helsingborg har man därför satsat på geriatriska akutvårdsteam, GAT, som åker hem till den som behöver vård. Ofta handlar det om multisjuka patienter som har en tät kontakt med vården och sjukhuset.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Många i den här gruppen vill helst kunna få vård hemma i trygg miljö. Det finns så mycket att vinna på det här och vi hoppas att arbetssättet kan utökas i framtiden, säger Anna Wendelin, sjuksköterska i GAT.

Mer tid för patienten

Att få vård i sitt hem ger många fördelar för den här gruppen. Det minskar inte bara väntetiden, utan även risken för infektioner och fallolyckor. Samtidigt kan sjukhuset lägga sina resurser på annat.

Dessutom ger det mer tid för patient och vårdpersonal att samtala i lugn och ro.

– Det handlar mycket om att bygga förtroende. Vi möter mycket ensamhet. Man får tänka på att man själv måste anstränga sig så att det blir en trevlig stund, säger Viktor Bergendal, läkare i GAT.

Siktar på att utveckla vårdformen

Geriatriska akutvårdsteamet vid Helsingborgs lasarett är bara ett av flera team runt om i Skåne som packar läkarväskan och åker hem till sina patienter. Liknande team finns bland annat vid Hässleholms sjukhus och Skånes universitetssjukhus, något som Kvalitetsvård skrivit om tidigare.

Dessutom finns hemvårdsteam som jobbar med andra patientgrupper. I Helsingborg finns till exempel ett mobilt team som jobbar med neurologisk hemrehabilitering. Just nu därför pågår en inventering och analys av Region Skånes olika mobila team med ambitionen att utveckla och utöka vårdformen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan