Rapport: Nya digitala kliv under pandemiåret

Digitalisering 2020 var ett exceptionellt år för hälso- och sjukvården. Men även om pandemin har pressat vården hårt så har den också fört något gott med sig. Det framkommer i årets SLIT-rapport.

Rapport: Nya digitala kliv under pandemiåret
Under första kvartalet 2021 ökade användningen av e-tjänster via 1177 med mer än 200 procent.

Pandemin innebar stora påfrestningar för vården och dess personal. Men den har också drivit på införandet av digitala tjänster. Det visar resultaten från årets SLIT-rapport som tittat närmare regionernas digitala utveckling under 2020.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporten pekar bland annat ut några viktiga förändringar som skett under pandemiåret:

  • Antalet vårdcentraler som erbjuder digitala vårdmöten har ökat från 37 procent till 82 procent under 2020.
  • e-tjänsterna via 1177 har ökat dramatiskt under 2020. Under första kvartalet 2021 ökade användningen av tjänsterna med mer än 200 procent.
  • Egenmonitorering är ett område som har börjat etableras i flera regioner och i en nära framtid kommer dessa lösningar att öka och få stort genomslag. Vanligast är utrustning för kontroll av blodtryck, KOL, astma, hjärtsvikt och diabetes
  • 13 regioner har infört eller håller på att införa möjligheten skicka digitala kallelser i stället för att skicka papperskallelser.
  • 13 regioner har infört elektroniskt frikort och 5 planerar införande.
  • 16 regioner har infört eller håller på att införa självbetjäningstjänst för ankomstregistrering i samband med vårdbesök. 8 regioner har lösningar där man också själv kan betala.
  • 14 regioner har helt övergått till elektroniska remisser inom regionen.
  • Mer än 99 procent av alla recept är idag elektroniska och överförs elektroniskt till E-hälsomyndigheten för åtkomst från alla apotek.

Rapporten eHälsa och digitalisering i regionerna bygger på en enkät som har besvarats av medlemmarna i SLIT (Sveriges Landsting IT-direktörers rapport). Resultaten bygger på svar från 19 av 21 regioner.

Läs hela SLIT-rapporten 2021, eHälsa och digitalisering i regionerna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan