Sex faktorer som gör oss trygga med en robot

Digitalisering Vad är viktigt för att vi ska känna oss trygga med att få hjälp av en robot? Forskare i Örebro kan nu konstatera att det är framför allt sex faktorer som är avgörande för att vi ska känna tillit till en robot.

Sex faktorer som gör oss trygga med en robot
Neziha Akalin tillsammans med roboten Pepper.

Vi litar på en robot när vi spelar spel, men känner oss inte lika trygga om den ska hjälpa oss med medicinering. Vad krävs för att bygga den tilliten?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En ny avhandling i datavetenskap vid Örebro universitet har tittat närmare på den frågan.

– Upplevd trygghet är lika viktig som fysisk säkerhet. Känner vi oss inte trygga med en robot kommer vi inte att använda den, säger Neziha Akalin som nyligen har disputerat i datavetenskap vid Örebro universitet.

Sex viktiga faktorer

I sin avhandling har Neziha Akalin undersökt hur studiedeltagare känner sig när de interagerar med den sociala roboten Pepper. De har exempelvis fått träna med roboten som instruktör och spelat spel med den.

Förutom intervjuerna har Neziha Akalin även kartlagt deltagarnas ansiktsuttryck under samspelet med roboten och mätt fysiologiska data med hjälp av smartklockor.

Resultaten visar att det är främst sex faktorer som avgör om studiedeltagarna kände sig trygga i samspelet. Det är känsla av trygghet, känsla av kontroll, tillit till att roboten inte kommer att skada och är kompetent att utföra sin uppgift, förutsägbarhet, erfarenhet av robotar och interaktionens sammanhang.

Bättre med positiv feedback

Resultaten visar också att deltagarna gillade roboten mer när de fick positiv feedback av den.

– I framtiden tror jag att vår tillit till robotar och upplevd trygghet kommer att vara en del av säkerhetsstandarder. Redan idag är det en viktig aspekt i utvecklingen av självkörande fordon, säger Neziha Akalin i en intervju på Örebro universitets webbsajt.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan